Zaburzenia emocjonalne

zaburzenia emocjonalne

Zaburzenia emocjonalne to kategoria zaburzeń zdrowia psychicznego, które dotyczą zakłóceń w regulacji i wyrażaniu emocji. Charakteryzują się nieprawidłowymi wzorcami emocjonalnymi, które mogą powodować znaczne cierpienie i trudności w funkcjonowaniu jednostki. Istnieje wiele różnych rodzajów zaburzeń emocjonalnych, należą do nich:

Depresja

Jest to stan, który charakteryzuje się głębokim uczuciem smutku, utratą zainteresowań, utratą energii i spadkiem funkcjonowania psychofizycznego. Może towarzyszyć uczucie beznadziejności, brak wartości, trudności w koncentracji i myśleniu, a także myśli samobójcze.

Lęk

Zaburzenia lękowe obejmują różne typy, takie jak zaburzenie lęku panicznego, fobie społeczne, zaburzenie lękowe uogólnione (GAD) czy zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD). Osoby z zaburzeniami lękowymi doświadczają nieodpowiednich i nadmiernych poziomów lęku, które znacznie wpływają na ich codzienne funkcjonowanie.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Jest to rodzaj zaburzenia emocjonalnego, które charakteryzuje się występowaniem epizodów manii (okresy wyjątkowo podniesionego nastroju, nadmiernego pobudzenia) i depresji. Osoby z tym zaburzeniem mogą przeżywać intensywne wahania nastroju, co znacząco wpływa na ich życie.

Zaburzenia jedzenia

Zaburzenia takie jak anoreksja, bulimia czy zaburzenie kompulsywnego objadania się, są również zaburzeniami emocjonalnymi, które często wynikają z niezdrowych relacji z jedzeniem, obrazu ciała i trudności emocjonalnych.

Zaburzenia adaptacyjne

Są to zaburzenia emocjonalne wynikające z trudności w adaptacji do stresujących wydarzeń lub sytuacji życiowych, takich jak utrata bliskiej osoby, rozwód, przemoc, trudności finansowe itp.

Twoja ocena