lęk paniczny

Lęk paniczny to rodzaj zaburzenia lękowego charakteryzujący się nagłym, nieoczekiwanym i intensywnym uczuciem niepokoju lub strachu. Osoby doświadczające panicznego lęku często opisują uczucie utraty kontroli nad sobą, strach przed śmiercią lub szaleństwem.

Objawy lęku panicznego mogą obejmować:

  1. Nagłe uczucia niepokoju lub lęku.
  2. Silne bicie serca, przyspieszony puls lub uczucie kołatania serca.
  3. Możliwość wystąpienia duszności lub uczucia duszenia.
  4. Drżenie lub trzęsienie ciała.
  5. Poty, uczucie gorąca lub zimna.
  6. Uczucie mdłości lub dolegliwości żołądkowych.
  7. Zawroty głowy lub uczucie omdlenia.
  8. Uczucie odłączenia od rzeczywistości.
  9. Strach przed utratą kontroli lub umieraniem.

Objawy lęku panicznego mogą być bardzo nieprzyjemne i przerażające, ale zazwyczaj trwają krótko, zwykle od kilku minut do około pół godziny. Często nie ma konkretnego powodu dla ich wystąpienia, ale mogą być związane z czynnikami stresowymi, lękiem ogólnym lub dziedzicznym skłonnością do zaburzeń lękowych.

Twoja ocena