Nerwica żołądka

Nerwica żołądka to nieformalne określenie często używane w kontekście dolegliwości związanych z przewodem pokarmowym. Jednakże nie jest to termin medyczny i nie odnosi się do konkretnej jednostki chorobowej. Ludzie zazwyczaj używają go do opisu objawów takich jak nudności, wymioty, biegunka czy bóle brzucha, które u nich występują w sytuacjach stresowych. Pojęcie to może być związane z różnymi schorzeniami, które charakteryzują się brakiem widocznych zmian organicznych jako przyczyny objawów oraz ich łagodnym charakterem. Przykładami częstych zaburzeń …

Neurotyzm

Neurotyzm to termin używany w psychologii do opisu cechy osobowości charakteryzującej się skłonnością do doświadczania negatywnych emocji, niepokoju, zmartwień i napięć. Osoby neurotyczne często mają tendencję do odczuwania silnych reakcji emocjonalnych na wydarzenia, które przez osoby mniej neurotyczne mogą być uznawane za stosunkowo mało istotne lub wręcz normalne. Neurotyzm jest jednym z pięciu głównych wymiarów osobowości określanych w teorii pięciu wielkich czynników. Pozostałe cztery wymiary to ekstrawersja, ugodowość, sumienność i otwartość na doświadczenie. Neurotyzm różni …

tężyczka nerwicowa

Tężyczka nerwicowa

Tężyczka nerwicowa, znana również jako tężyczka mięśniowa, jest zaburzeniem nerwicowym charakteryzującym się nagłymi skurczami mięśni, które mogą być bolesne i powodować uczucie drętwienia lub mrowienia. Tężyczka nerwicowa jest związana z nadmiernym pobudzeniem nerwów, zwłaszcza tzw. nerwów obwodowych. Objawy tężyczki nerwicowej obejmują skurcze mięśni, zwykle wokół ust, rąk, nóg lub palców. Skurcze te mogą być napadowe i trwać od kilku sekund do kilku minut. Często towarzyszą im inne objawy, takie jak drętwienie, mrowienie, uczucie kurczenia się …

atak paniki

Atak paniki

Atak paniki jest nagłym i intensywnym przeżyciem lęku lub niepokoju, który pojawia się nagle i trwa zwykle przez krótki czas. Podczas ataku paniki mogą występować różnorodne objawy, zarówno emocjonalne, poznawcze jak i fizyczne. Poniżej znajduje się omówienie typowych objawów ataku paniki: Objawy fizyczne: Poczucie duszenia lub trudności w oddychaniu. Silne bicie serca, przyspieszony puls lub uczucie kołatania serca. Drżenie lub trzęsienie ciała. Poty, uczucie gorąca lub zimna. Ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku. Zawroty …

lęk paniczny

Lęk paniczny

Lęk paniczny to rodzaj zaburzenia lękowego charakteryzujący się nagłym, nieoczekiwanym i intensywnym uczuciem niepokoju lub strachu. Osoby doświadczające panicznego lęku często opisują uczucie utraty kontroli nad sobą, strach przed śmiercią lub szaleństwem. Objawy lęku panicznego mogą obejmować: Nagłe uczucia niepokoju lub lęku. Silne bicie serca, przyspieszony puls lub uczucie kołatania serca. Możliwość wystąpienia duszności lub uczucia duszenia. Drżenie lub trzęsienie ciała. Poty, uczucie gorąca lub zimna. Uczucie mdłości lub dolegliwości żołądkowych. Zawroty głowy lub uczucie …

zaburzenia somatyzacyjne

Zaburzenia somatyzacyjne

Zaburzenie somatyzacyjne jest jednym z zaburzeń somatoformicznych. Charakteryzuje się przewlekłymi i różnorodnymi objawami somatycznymi, które powodują znaczne cierpienie i upośledzenie funkcjonowania, a także prowadzą do częstych wizyt u lekarza i badań diagnostycznych. Osoby cierpiące na zaburzenie somatyzacyjne często skupiają się na swoich objawach fizycznych i przekonują się, że są one wyrazem poważnej choroby fizycznej, pomimo braku medycznych dowodów na obecność takiej choroby. Objawy mogą obejmować ból różnych części ciała, zaburzenia snu, problemy z trawieniem, nudności, …

osobowość wieloraka

Osobowość wieloraka

Osobowość wieloraka to zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, znane również jako osobowość podwójna mnoga, wielorakość osobowości, rozszczepienie osobowości, osobowość naprzemienna, rozdwojenie osobowości, rozdwojenie jaźni, osobowość mnoga – jest jednym z zaburzeń dysocjacyjnych, które charakteryzuje się występowaniem dwóch lub więcej odrębnych tożsamości lub stanów osobowości (choć liczba ta może sięgać nawet dwustu), które przejmują kontrolę nad jednostką w różnych momentach. Osoby dotknięte tym zaburzeniem doświadczają rozdzielenia świadomości, pamięci, zachowań i uczuć między różnymi tożsamościami. Każda tożsamość może być …

stupor dysocjacyjny

Stupor dysocjacyjny

Stupor dysocjacyjny jest rzadkim zaburzeniem dysocjacyjnym, które charakteryzuje się stanem utraty reaktywności i ruchu. Osoba dotknięta stuporem dysocjacyjnym może wydawać się nieobecna, wykazywać brak reakcji na bodźce zewnętrzne i być zablokowana w działaniu. Jest to swoista forma zamrożenia emocjonalnego i ruchowego. Stupor dysocjacyjny to stan, w którym osoba może całkowicie zamilknąć, wydawać się obojętną, unikać interakcji społecznych, nie odpowiadać na pytania ani polecenia, a jej wzrok może być osadzony w jednym punkcie lub skierowany w …

fuga dysocjacyjna

Fuga dysocjacyjna

Fuga dysocjacyjna, dawniej określana również jako fuga psychogeniczna, jest rzadkim typem amnezji dysocjacyjnej – jednego z zaburzeń dysocjacyjnych. Jest to stan, w którym osoba traci poczucie własnej tożsamości, pamięć o swojej przeszłości, często opuszcza miejsce zamieszkania, podróżując w celu uniknięcia jakiejś sytuacji lub trudności emocjonalnej. Osoba w stanie fugi dysocjacyjnej może mieć trudność z określeniem swojej tożsamości, nie pamiętać swojego imienia, informacji o rodzinie czy pracy. Podczas fugi dysocjacyjnej osoba może przybrać nową tożsamość i …