Mania

mania

Mania to stan psychologiczny charakteryzujący się nieprawidłowo podwyższonym nastrojem, nadmierną energią oraz intensywnym entuzjazmem lub drażliwością. Jest to kluczowy objaw choroby afektywnej dwubiegunowej. Podczas epizodu maniakalnego osoby mogą przejawiać objawy takie jak wyolbrzymione poczucie własnej wartości, zmniejszona potrzeba snu, szybkie i napędzone mówienie, pęd myśli, wzmożona aktywność skierowana w stronę konkretnych celów, impulsywność oraz skłonność do ryzykownych zachowań.

Osoby w stanie manii mogą angażować się w nadmierne wydatki, podejmować ryzykowne działania, posiadać nierealistyczne przekonania na temat swoich umiejętności oraz mieć trudności z utrzymaniem uwagi i skupieniem. Mania może znacząco zakłócać codzienne funkcjonowanie, relacje społeczne i ogólny stan zdrowia psychicznego. Zazwyczaj występuje ona przed lub po epizodzie depresyjnym w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej.

Ocena 5/5 - (1 głosów)