Zaburzenia adaptacyjne

zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenia adaptacyjne, znane są również jako zaburzenia przystosowawcze. Są reakcjami na stresujące wydarzenia lub sytuacje życiowe. Mogą występować w odpowiedzi na zmiany, takie jak rozwód, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, choroba, przeprowadzka lub inne trudności życiowe. Zaburzenia adaptacyjne charakteryzują się trudnościami w przystosowaniu się do tych zmian i radzeniu sobie z nimi.

Objawy zaburzeń adaptacyjnych mogą być różne, ale najczęściej towarzyszy im:

Silny stres emocjonalny

Osoba może odczuwać nadmierne napięcie, lęk, przygnębienie, rozdrażnienie, bezsenność lub problemy z koncentracją.

Trudności w codziennym funkcjonowaniu

Może wystąpić pogorszenie wydajności w pracy lub szkole, trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi osobami, a także trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Zmiany w zachowaniu

Osoba może wykazywać zwiększoną drażliwość, wycofanie społeczne, nadmierne picie alkoholu lub zażywanie narkotyków, a także pojawienie się agresji lub impulsywności.

Objawy fizyczne (psychofizyczne)

Do objawów fizycznych mogą należeć bóle głowy, problemy żołądkowe, bóle mięśniowe, uczucie zmęczenia czy zmiany w apetycie.

Zaburzenia adaptacyjne zwykle ustępują wraz z upływem czasu i dostosowaniem się do nowej sytuacji życiowej. Jednak w niektórych przypadkach, gdy trudności przystosowawcze są trwałe i poważnie wpływają na funkcjonowanie i samopoczucie, może być konieczne skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty.

Twoja ocena