Substytucja

Psychologia, a zwłaszcza w teoria psychodynamiczna wskazuje na istnienie wielu różnych mechanizmów obronnych.  Substytucja jest jednym z pierwotnych mechanizmów obronnych. Koncepcja substytucji jako psychodynamicznego mechanizmu obronnego, odnosi się do zastępowania nieakceptowanych myśli, emocji lub zachowań, ich bardziej akceptowalnymi formami. Przykłady substytucji Celem substytucji jest zminimalizowanie niepokoju psychicznego. Na przykład, jeśli ktoś ma trudności z radzeniem sobie z uczuciem gniewu wobec bliskiej osoby, może posłużyć się …

Napięcie emocjonalne

Napięcie emocjonalne to stan psychofizyczny, który charakteryzuje się wzrostem emocji o wysokim natężeniu. Stanowi napięcia emocjonalnego mogą towarzyszyć różne uczucia, takie jak gniew, strach, złość, czy też radość czy podekscytowanie. Napięcie emocjonalne jest zazwyczaj rezultatem wystąpienia sytuacji lub bodźca, który wywołuje silne reakcje emocjonalne. Cechy napięcia emocjonalnego Fizyczne odczucia Napięcie emocjonalne często manifestuje się również fizycznie. Mogą to być np. przyspieszone bicie serca, napięcie mięśni, …

Bierna agresja

Bierna agresja to forma agresji, która wyraża się w pasywnym lub niebezpośrednim zachowaniu, które ma na celu zaszkodzić lub sprawić kłopoty innym ludziom, zazwyczaj bez otwartej konfrontacji lub fizycznej agresji  Jest to często subtelna forma manipulacji lub szkodzenia innym, często wykorzystywana w sytuacjach, w których osoba chce ukryć swoje intencje lub uniknąć konsekwencji otwartej agresji. W przeciwieństwie do agresji otwartej, w której osoba jest wyraźnie …

nadwrażliwość emocjonalna psychologia

Nadwrażliwość emocjonalna

Nadwrażliwość emocjonalna to stan, w którym reagujemy na bodźce emocjonalne lub stresujące z większą intensywnością i wrażliwością. Osoby nadwrażliwe emocjonalnie często doświadczają emocji bardziej intensywnie, co może prowadzić do trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami i interakcjami społecznymi. Przyczyny nadwrażliwości emocjonalnej Genetyka Nadwrażliwość emocjonalna może mieć podłoże genetyczne. Osoby z rodzinną historią zaburzeń emocjonalnych lub nadwrażliwości emocjonalnej mogą być bardziej podatne na ten stan. …

niskie poczucie własnej wartości psychologia

Niskie poczucie własnej wartości

Niskie poczucie własnej wartości lub niska samoocena dotyczą sposobu, w jaki postrzegamy siebie samych i jak określamy swoją wartość. Jest to złożone zagadnienie, które ma wpływ na wiele aspektów życia człowieka. Poczucie własnej wartości to subiektywna ocena, którą mamy na swój własny temat. Jest to swoista wewnętrzna ocena siebie, która kształtuje nasze przekonania, emocje i zachowania. Wysokie poczucie własnej wartości jest zazwyczaj związane z większym …

wsparcie społeczne

Wsparcie społeczne

Wsparcie społeczne to szeroki zakres form wsparcia, które osoba otrzymuje od swojego społecznego otoczenia, czyli od rodziny, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów i innych osób z bliskiego otoczenia. Jest to istotny czynnik wpływający na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki oraz na jakość życia. Formy wsparcia społecznego Wsparcie emocjonalne Udzielanie wsparcia emocjonalnego polega na wyrażaniu empatii, akceptacji, troski i zrozumienia dla uczuć i doświadczeń drugiej osoby. Wsparcie emocjonalne …

procesy psychologiczne

Procesy psychologiczne

Procesy psychologiczne stanowią fundament naszego myślenia, zachowania i doświadczeń. Są to skomplikowane operacje mentalne, które zachodzą w naszym umyśle, wpływając na to, w jaki sposób postrzegamy świat, reagujemy na bodźce zewnętrzne i podejmujemy decyzje. Te wewnętrzne procesy są nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania i mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia natury ludzkiej psychiki. Postrzeganie Jednym z fundamentalnych procesów psychologicznych jest postrzeganie. Odbierając bodźce zmysłowe, nasz umysł …

trening autogenny Schultza

Trening autogenny Schultza

Trening autogenny Schultza to technika relaksacyjna opracowana przez niemieckiego psychiatrę Johanna Heinricha Schultza w latach 20. XX wieku. Metoda ta ma na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez wpływanie na autonomiczny układ nerwowy za pomocą kontroli umysłowej nad reakcjami ciała. Trening autogenny Schultza jest oparty na założeniu, że umysł ma wpływ na ciało, a pewne sugestie mogą wywołać pozytywne zmiany w organizmie. Cele treningu …

zniekształcenia poznawcze

Zniekształcenia poznawcze

Zniekształcenia poznawcze to błędne lub irracjonalne sposoby myślenia, które mogą wpływać na percepcję rzeczywistości, interpretację informacji oraz ocenę sytuacji. Te myślowe pułapki mogą prowadzić do negatywnych emocji, myśli i zachowań. Zniekształcenia poznawcze są często obecne u osób z zaburzeniami psychicznymi, ale również mogą występować u zdrowych jednostek w określonych sytuacjach. Zniekształcenia poznawcze to określone nawyki myślowe, które wykształciliśmy w trakcie życia. To powtarzające się regularnie …