wsparcie społeczne
Psychologia

Wsparcie społeczne

Wsparcie społeczne to szeroki zakres form wsparcia, które osoba otrzymuje od swojego społecznego otoczenia, czyli od rodziny, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów i innych osób z bliskiego otoczenia. Jest to istotny czynnik wpływający na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki oraz na jakość życia. Formy wsparcia społecznego Wsparcie emocjonalne Udzielanie wsparcia emocjonalnego polega na wyrażaniu empatii, akceptacji, troski …

procesy psychologiczne
Psychologia

Procesy psychologiczne

Procesy psychologiczne stanowią fundament naszego myślenia, zachowania i doświadczeń. Są to skomplikowane operacje mentalne, które zachodzą w naszym umyśle, wpływając na to, w jaki sposób postrzegamy świat, reagujemy na bodźce zewnętrzne i podejmujemy decyzje. Te wewnętrzne procesy są nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania i mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia natury ludzkiej psychiki. Postrzeganie Jednym z …

trening autogenny Schultza
Psychologia

Trening autogenny Schultza

Trening autogenny Schultza to technika relaksacyjna opracowana przez niemieckiego psychiatrę Johanna Heinricha Schultza w latach 20. XX wieku. Metoda ta ma na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez wpływanie na autonomiczny układ nerwowy za pomocą kontroli umysłowej nad reakcjami ciała. Trening autogenny Schultza jest oparty na założeniu, że umysł ma wpływ na ciało, a …