mctu kiedy warto zdecydować się na terapię uzależnień

Kiedy warto zdecydować się na terapię uzależnień?

Współczesny świat, pełen dynamicznych zmian i nieustających wyzwań, nierzadko prowadzi do poszukiwania ucieczki od codziennych trudności. W rezultacie wiele osób wpada w pułapkę uzależnień – od substancji psychoaktywnych, przez hazard, aż po nowe technologie. Zmieniająca się rzeczywistość i rosnąca presja społeczna sprawiają, że problem uzależnień dotyka coraz szerszego kręgu ludzi, niezależnie od wieku czy statusu społecznego. W tym artykule przyjrzymy się kiedy warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej terapii uzależnień oraz jakie korzyści może przynieść taka decyzja. Jak rozpoznać, że potrzebujesz terapii uzależnień? Istnieje szereg sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na potrzebę podjęcia terapii. Oto niektóre z nich: Zmiany w codziennym funkcjonowaniu, …

Gabinet SELF

Renomowany gabinet psychoterapii w Warszawie – SELF Gabinet

W aktualnej rzeczywistości nieustanny pośpiech, natłok codziennych obowiązków oraz wyzwania osobiste mogą prowadzić do rozmaitych trudności emocjonalnych i psychicznych. Potrzeba ciągłej wydajności i presja, by być ciągle najlepszym oraz sprostać oczekiwaniom społecznym i osobistym, może przytłoczyć nawet najbardziej odpornego z nas. Musimy zrozumieć, że doświadczanie trudności emocjonalnych nie jest oznaką słabości, lecz naturalną reakcją na wymagające warunki życia. Nawet w naszej najgorszej chwili, gdy możemy czuć się zagubieni i przytłoczeni, warto pamiętać, że nie jesteśmy samotni. Istnieją ludzie gotowi nas zawsze wesprzeć i podać pomocną dłoń. Zrozumienie, akceptacja i otwarte dzielenie się swoimi emocjami, a gdy trzeba, skorzystanie z profesjonalnej …

psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna w swoich podstawowych założeniach ma przekonanie o całkowitej niepowtarzalności życia każdej osoby. Z tego powodu dla terapeuty zawsze najważniejsze jest to, co w pacjencie jednostkowe, szczególne i wyjątkowe. Nurt psychodynamiczny jest bardziej ogólnym i historycznie wcześniejszym podejściem niż psychoanaliza, której korzeni można dopatrywać się w myśli psychodynamicznej. Terapia psychodynamiczna to podejście terapeutyczne oparte na teorii psychodynamicznej, która zakłada, że nasze zachowanie i emocje są wynikiem wewnętrznych konfliktów, nieświadomych motywacji i doświadczeń z przeszłości. Terapia psychodynamiczna ma na celu zrozumienie głębszych, nieświadomych procesów psychicznych i ich wpływu na obecne funkcjonowanie pacjenta. Psychoterapia psychodynamiczna jest rodzajem terapii poprzez rozmowę, opierającej …

relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna to centralny element w procesie terapeutycznym w psychoterapii. Jest to interakcja i więź emocjonalna, która kształtuje się między psychoterapeutą, a pacjentem w trakcie terapii. Relacja ta odgrywa kluczową rolę w skuteczności terapii i może mieć istotny wpływ na proces leczenia. Elementy relacji terapeutycznej Zaufanie Pacjent musi czuć zaufanie do terapeuty, żeby otwarcie dzielić się swoimi myślami, uczuciami i problemami. Empatia Terapeuta powinien być w stanie zrozumieć i empatycznie reagować na uczucia i doświadczenia pacjenta. To pomaga pacjentowi poczuć się zrozumianym i akceptowanym. Akceptacja Terapeuta powinien akceptować pacjenta bezwarunkowo, niezależnie od jego zachowań czy emocji. To daje pacjentowi poczucie …

psychoanaliza

Psychoanaliza

Psychoanaliza to teoria i metoda terapeutyczna opracowana przez Zygmunta Freuda, która zakłada, że większość problemów emocjonalnych wynika z nieświadomych konfliktów i traum, które powstały w okresie wczesnego dzieciństwa. Podstawowym celem psychoanalizy jest odkrycie i zrozumienie tych konfliktów, co umożliwia ich rozwiązanie i przynosi ulgę pacjentowi. Terapeuta stara się pomóc pacjentowi w zidentyfikowaniu i przepracowaniu nieświadomych konfliktów, które wpływają na jego zachowanie i emocje w teraźniejszości.  Psychoanaliza jest narzędziem pozwalającym zrozumieć głęboko zakorzenione mechanizmy psychiczne, które kształtują nasze życie w sposób często nieświadomy i niezrozumiały. Podstawowym założeniem psychoanalizy jest istnienie nieuświadomionych popędów, które determinują zachowanie człowieka, a wiele naszych zachowań, myśli …

kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny

Jest wiele uniwersalnych elementów, które są wspólne różnym rodzajom psychoterapii. Jednym z nich jest kontrakt terapeutyczny – umowa między pacjentem a terapeutą, która ma na celu ujednolicenie zasad i celów terapii oraz zapewnienie obu stronom pewnego stopnia pewności i bezpieczeństwa. Relacja pomiędzy psychoterapeutą, a klientem nawiązywana jest w trakcie pierwszego spotkania, na którym psychoterapeuta przeprowadza wstępną diagnozę psychoterapeutyczną oraz rozpoznaje motywację klienta do uczestniczenia w psychoterapii. Kontrakt terapeutyczny powinien być ustalany na początku terapii i powinien zawierać informacje na temat czasu trwania terapii, częstotliwości spotkań, celów terapii oraz oczekiwanych efektów oraz ustalenie dalszego przebiegu psychoterapii. W kontrakcie klient wraz z …

dezintegracja osobowości

Dezintegracja osobowości

Dezintegracja osobowości to złożony proces psychologiczny, który może występować u jednostki w różnych etapach jej życia. Termin ten jest często używany w psychologii i psychoterapii, aby opisać rozpad struktury osobowości lub zmiany w jej funkcjonowaniu. Dezintegracja osobowości może mieć różne przyczyny, przejawy i skutki, dlatego warto omówić ten temat bardziej szczegółowo. Osobowość jest integralną częścią każdej osoby i odnosi się do unikalnego zestawu cech, zachowań, emocji i myśli, które definiują nas jako indywidualnych ludzi. Jest to stabilny i trwały aspekt ludzkiej psychiki, który rozwija się przez całe życie. Dezintegracja osobowości oznacza, że ta struktura staje się mniej spójna, a różne …

racjonalizacja psychologia

Racjonalizacja

Racjonalizacja to wtórny mechanizm obronny polegający na wynajdywaniu racjonalnych argumentów tłumaczących przykre zdarzenia oraz poniesione porażki. Poszukiwanie poznawczo akceptowalnych uzasadnień dla naszych czynów. Przykłady racjonalizacji – stwierdzanie po rozstaniu z ukochaną osobą, że „i tak do siebie nie pasowaliśmy”– „osładzanie” przykrych zdarzeń wnioskiem, że „przynajmniej zdobyliśmy nowe doświadczenie” – przekonanie rodzica, że bije dziecko dla dobra swego podopiecznego – „Praca jest tak stresująca, że muszę pić, żeby się zrelaksować”.

przeniesienie

Przeniesienie

Przeniesienie to proces, w którym pacjent nieświadomie przenosi na terapeutę swoje doświadczenia z relacji z ważnymi osobami z przeszłości. Objawia się to jako tymczasowa i odwracalna regresja, która wielokrotnie powtarza się w relacji terapeutycznej polegająca na tym, że pacjent w gabinecie terapeutycznym odtwarza zachowania znane z jego codziennego życia. Przeniesienie jest jednym z pierwotnych mechanizmów obronnych. Jest centralnym punktem psychoterapii psychodynamicznej, reakcje przeniesieniowe występują bowiem u każdego pacjenta poddającego się psychoterapii. Czym jednak tak naprawdę jest przeniesienie? O przeniesieniu mówimy wtedy, gdy pacjent doświadcza emocji w stosunku do osoby, której te emocje nie dotyczą, lecz odnoszą się do innej osoby (innego …

przeciwprzeniesienie

Przeciwprzeniesienie

Przeciwprzeniesienie rozumiane było początkowo jako nieświadoma reakcja psychoterapeuty na pacjenta, a szczególnie na jego przeniesienie. Przeciwprzeniesienie zgodnie z tą koncepcją powoduje, że psychoterapia przestaje być dla terapeuty dostosowaną do realności oraz pozbawioną konfliktów działalnością, a nabiera nieświadomego, konfliktowego znaczenia. Przeciwprzeniesienie w psychoterapii to zjawisko, w którym terapeuta reaguje na przeniesieniowe reakcje pacjenta poprzez swoje własne nieświadome konflikty, emocje i doświadczenia. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy terapeuta identyfikuje się z pacjentem lub jakimś jego aspektem, bądź reaguje osobiście na treści wnoszone do procesu terapeutycznego przez pacjenta. Przykłady przeciwprzeniesienia Przeciwprzeniesienie to reakcja terapeuty na przeniesieniowe reakcje pacjenta, wynikająca z nierozwiązanych, często nieświadomych konfliktów terapeuty. …