Relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna to centralny element w procesie terapeutycznym w psychoterapii. Jest to interakcja i więź emocjonalna, która kształtuje się między psychoterapeutą, a pacjentem w trakcie terapii. Relacja ta odgrywa kluczową rolę w skuteczności terapii i może mieć istotny wpływ na proces leczenia. Elementy relacji terapeutycznej Zaufanie Pacjent musi czuć zaufanie do terapeuty, żeby otwarcie dzielić się swoimi myślami, uczuciami i problemami. Empatia Terapeuta powinien być w stanie zrozumieć i empatycznie reagować na uczucia i doświadczenia …

psychoanaliza Freud

Psychoanaliza

Psychoanaliza to teoria i metoda terapeutyczna opracowana przez Zygmunta Freuda, która zakłada, że większość problemów emocjonalnych wynika z nieświadomych konfliktów i traum, które powstały w okresie wczesnego dzieciństwa. Podstawowym celem psychoanalizy jest odkrycie i zrozumienie tych konfliktów, co umożliwia ich rozwiązanie i przynosi ulgę pacjentowi. Terapeuta stara się pomóc pacjentowi w zidentyfikowaniu i przepracowaniu nieświadomych konfliktów, które wpływają na jego zachowanie i emocje w teraźniejszości.  Psychoanaliza jest narzędziem pozwalającym zrozumieć głęboko zakorzenione mechanizmy psychiczne, które …

kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny

Jest wiele uniwersalnych elementów, które są wspólne różnym rodzajom psychoterapii. Jednym z nich jest kontrakt terapeutyczny – umowa między pacjentem a terapeutą, która ma na celu ujednolicenie zasad i celów terapii oraz zapewnienie obu stronom pewnego stopnia pewności i bezpieczeństwa. Relacja pomiędzy psychoterapeutą, a klientem nawiązywana jest w trakcie pierwszego spotkania, na którym psychoterapeuta przeprowadza wstępną diagnozę oraz rozpoznaje motywację klienta do uczestniczenia w psychoterapii. Kontrakt terapeutyczny powinien być ustalany na początku terapii i powinien …

Dezintegracja osobowości

Dezintegracja osobowości to złożony proces psychologiczny, który może występować u jednostki w różnych etapach jej życia. Termin ten jest często używany w psychologii i psychoterapii, aby opisać rozpad struktury osobowości lub zmiany w jej funkcjonowaniu. Dezintegracja osobowości może mieć różne przyczyny, przejawy i skutki, dlatego warto omówić ten temat bardziej szczegółowo. Osobowość jest integralną częścią każdej osoby i odnosi się do unikalnego zestawu cech, zachowań, emocji i myśli, które definiują nas jako indywidualnych ludzi. Jest …

racjonalizacja psychologia

Racjonalizacja

Racjonalizacja to wtórny mechanizm obronny polegający na wynajdywaniu racjonalnych argumentów tłumaczących przykre zdarzenia oraz poniesione porażki. Poszukiwanie poznawczo akceptowalnych uzasadnień dla naszych czynów. Przykłady racjonalizacji – stwierdzanie po rozstaniu z ukochaną osobą, że „i tak do siebie nie pasowaliśmy”– „osładzanie” przykrych zdarzeń wnioskiem, że „przynajmniej zdobyliśmy nowe doświadczenie” – przekonanie rodzica, że bije dziecko dla dobra swego podopiecznego – „Praca jest tak stresująca, że muszę pić, żeby się zrelaksować”.

psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna w swoich podstawowych założeniach ma przekonanie o całkowitej niepowtarzalności życia każdej osoby. Z tego powodu dla terapeuty zawsze najważniejsze jest to, co w pacjencie jednostkowe, szczególne i wyjątkowe. Nurt psychodynamiczny jest bardziej ogólnym i historycznie wcześniejszym podejściem niż psychoanaliza, której korzeni można dopatrywać się w myśli psychodynamicznej. Terapia psychodynamiczna to podejście terapeutyczne oparte na teorii psychodynamicznej, która zakłada, że nasze zachowanie i emocje są wynikiem wewnętrznych konfliktów, nieświadomych motywacji i doświadczeń z przeszłości. …

przeniesienie mechanizm obronny

Przeniesienie

Przeniesienie jest jednym z pierwotnych mechanizmów obronnych. Jest centralnym punktem psychoterapii psychodynamicznej, reakcje przeniesieniowe występują bowiem u każdego pacjenta poddającego się psychoterapii. Czym jednak tak naprawdę jest przeniesienie? O przeniesieniu mówimy wtedy, gdy pacjent doświadcza emocji w stosunku do osoby, której te emocje nie dotyczą, lecz odnoszą się do innej osoby (innego obiektu). Ściślej rzecz biorąc, przeniesienie jest to reakcja emocjonalna, która dotyczy jakiejś osoby z przeszłości pacjenta, przejawiająca się w obecności osoby znajdującej się …

przeciwprzeniesienie psychologia

Przeciwprzeniesienie

Przeciwprzeniesienie rozumiane było początkowo jako nieświadoma reakcja psychoterapeuty na pacjenta, a szczególnie na jego przeniesienie. Przeciwprzeniesienie  zgodnie z tą koncepcją powoduje, że psychoterapia przestaje być dla terapeuty dostosowaną do realności oraz pozbawioną konfliktów działalnością, a nabiera nieświadomego, konfliktowego znaczenia. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy terapeuta identyfikuje się z pacjentem lub jakimś jego aspektem, bądź reaguje osobiście na treści wnoszone do procesu terapeutycznego przez pacjenta.

efekty psychoterapii psychologia

Efekty psychoterapii

Skąd biorą się rozbieżności w długoterminowych efektach leczenia? Sami pacjenci, proszeni przez badaczy o scharakteryzowanie odniesionych korzyści, różnią się znacząco, co do oceny rezultatów różnych terapii. Pacjenci uczęszczający na terapię poznawczo-behawioralną koncentrowali się na opisywaniu problemów oraz przedstawianiu wyuczonych sposobów radzenia sobie z nimi. Z kolei ci, którzy wybrali psychoterapię psychodynamiczną, wskazywali na pogłębione korzyści obejmujące całą osobowość: zwiększoną zdolność empatii oraz rozumienia potrzeb i motywacji zarówno swoich, jak i innych osób, świadomość konsekwencji podejmowanych …