relacja terapeutyczna psychoterapia

Relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna to centralny element w procesie terapeutycznym w psychoterapii. Jest to interakcja i więź emocjonalna, która kształtuje się między psychoterapeutą, a pacjentem w trakcie terapii. Relacja ta odgrywa kluczową rolę w skuteczności terapii i może mieć istotny wpływ na proces leczenia. Elementy relacji terapeutycznej Zaufanie Pacjent musi czuć zaufanie do terapeuty, żeby otwarcie dzielić się swoimi myślami, uczuciami i problemami. Empatia Terapeuta powinien być …

psychoanaliza Freud

Psychoanaliza

Psychoanaliza to teoria i metoda terapeutyczna opracowana przez Zygmunta Freuda, która zakłada, że większość problemów emocjonalnych wynika z nieświadomych konfliktów i traum, które powstały w okresie wczesnego dzieciństwa. Podstawowym celem psychoanalizy jest odkrycie i zrozumienie tych konfliktów, co umożliwia ich rozwiązanie i przynosi ulgę pacjentowi. Terapeuta stara się pomóc pacjentowi w zidentyfikowaniu i przepracowaniu nieświadomych konfliktów, które wpływają na jego zachowanie i emocje w teraźniejszości.  …

kontrakt psychoterapia

Kontrakt terapeutyczny

Jest wiele uniwersalnych elementów, które są wspólne różnym rodzajom psychoterapii. Jednym z nich jest kontrakt terapeutyczny – umowa między pacjentem a terapeutą, która ma na celu ujednolicenie zasad i celów terapii oraz zapewnienie obu stronom pewnego stopnia pewności i bezpieczeństwa. Relacja pomiędzy psychoterapeutą, a klientem nawiązywana jest w trakcie pierwszego spotkania, na którym psychoterapeuta przeprowadza wstępną diagnozę oraz rozpoznaje motywację klienta do uczestniczenia w psychoterapii. …

dezintegracja

Dezintegracja osobowości

Dezintegracja osobowości to złożony proces psychologiczny, który może występować u jednostki w różnych etapach jej życia. Termin ten jest często używany w psychologii i psychoterapii, aby opisać rozpad struktury osobowości lub zmiany w jej funkcjonowaniu. Dezintegracja osobowości może mieć różne przyczyny, przejawy i skutki, dlatego warto omówić ten temat bardziej szczegółowo. Osobowość jest integralną częścią każdej osoby i odnosi się do unikalnego zestawu cech, zachowań, …

skuteczność psychoterapii

Skuteczność psychoterapii

Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej Szereg badań dotyczących skuteczności psychoterapii psychodynamicznej przeprowadzonych wśród pacjentów wykazujących objawy powszechnych zaburzeń psychicznych (lękowych, depresyjnych, często połączonych z zaburzeniami relacji interpersonalnych bądź zaburzeniami osobowości) prowadzi do dwóch ogólnych wniosków: dane empiryczne poświadczają skuteczność psychoterapii psychodynamicznej, która prowadzi do znaczącej poprawy jakości życia psychicznego pacjentów; skuteczność psychoterapii psychodynamicznej jest porównywalna do skuteczności konkurencyjnej terapii poznawczo-behawioralnej. W tym miejscu zasadne wydaje się zadanie …

skuteczna psychoterapia

Skuteczna psychoterapia

Skuteczna psychoterapia psychodynamiczna pozwala pacjentowi wyleczyć zaburzenia psychiczne, wypracować efektywne sposoby radzenia sobie z problemami, lepiej zrozumieć samego siebie, zwiększyć poczucie sprawczości podejmowanych przez siebie działań i przede wszystkim uzdrowić relacje z innymi ludźmi. Dla psychoterapeuty współpracującego z pacjentem istotny jest szereg czynników: sposób wyrażania emocji przez pacjenta, identyfikacja stosowanych przez niego strategii oporu, rozpoznawanie powtarzających się tematów i wzorców, omawianie doświadczeń z przeszłości, skupienie …

racjonalizacja psychologia

Racjonalizacja

Racjonalizacja to wtórny mechanizm obronny polegający na wynajdywaniu racjonalnych argumentów tłumaczących przykre zdarzenia oraz poniesione porażki. Poszukiwanie poznawczo akceptowalnych uzasadnień dla naszych czynów. Przykłady racjonalizacji – stwierdzanie po rozstaniu z ukochaną osobą, że „i tak do siebie nie pasowaliśmy”– „osładzanie” przykrych zdarzeń wnioskiem, że „przynajmniej zdobyliśmy nowe doświadczenie” – przekonanie rodzica, że bije dziecko dla dobra swego podopiecznego – „Praca jest tak stresująca, że muszę …

terapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna w swoich podstawowych założeniach ma całkowitą niepowtarzalność życia każdej osoby. Z tego powodu dla terapeuty zawsze najważniejsze jest to, co w pacjencie jednostkowe, szczególne i wyjątkowe. Nurt psychodynamiczny jest bardziej ogólnym i historycznie wcześniejszym podejściem niż psychoanaliza, której korzeni można dopatrywać się w myśli psychodynamicznej. Niepowtarzalna w życiu człowieka jest przede wszystkim jego biografia. Każda biografia składa się z jaśniejszych i ciemniejszych fragmentów, …

przeniesienie mechanizm obronny

Przeniesienie

Przeniesienie jest jednym z pierwotnych mechanizmów obronnych. Jest centralnym punktem psychoterapii psychodynamicznej, reakcje przeniesieniowe występują bowiem u każdego pacjenta poddającego się psychoterapii. Czym jednak tak naprawdę jest przeniesienie? O przeniesieniu mówimy wtedy, gdy pacjent doświadcza emocji w stosunku do osoby, której te emocje nie dotyczą, lecz odnoszą się do innej osoby (innego obiektu). Ściślej rzecz biorąc, przeniesienie jest to reakcja emocjonalna, która dotyczy jakiejś osoby …