Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, znane również jako choroba afektywna dwubiegunowa lub choroba maniakalno-depresyjna, to rodzaj zaburzenia nastroju charakteryzujący się występowaniem epizodów manii (okresów wyjątkowo podniesionego nastroju, nadmiernego pobudzenia) i epizodów depresji. Osoby z tym zaburzeniem doświadczają cyklicznych zmian między tymi dwoma skrajnymi stanami nastroju.

Objawy zaburzeń afektywnych dwubiegunowych w przypadku epizodów manii

 • Wyjątkowo podniesiony nastrój, euforia lub irytacja.
 • Nadmierną aktywność i pobudzenie psychoruchowe.
 • Zwiększoną energia i trudności w spaniu.
 • Nadmierną pewność siebie, wybujałe poczucie własnej wartości.
 • Natłok myśli, skokowe skojarzenia i zaburzenia koncentracji.
 • Zwiększone zaangażowanie w aktywność seksualną.
 • Ryzykowne zachowania, takie jak nadmierne wydatki, nieprzemyślane inwestycje, nieodpowiedzialne decyzje.

Objawy zaburzeń afektywnych dwubiegunowych w przypadku epizodów depresji

 • Głębokim uczuciem smutku, przygnębienia i beznadziei.
 • Utratą zainteresowań i przyjemności w codziennych aktywnościach.
 • Zmęczeniem i utratą energii.
 • Trudnościami ze snem, takimi jak bezsenność lub nadmierna senność.
 • Zmniejszonym poczuciem własnej wartości, uczuciem winy lub bezużyteczności.
 • Myślami samobójczymi lub samookaleczeniami.
Twoja ocena