zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to grupa chorób psychicznych, charakteryzujących się występowaniem nadmiernego, nieproporcjonalnego lęku lub obaw, które często prowadzą do znaczących trudności w codziennym funkcjonowaniu. Istnieje kilka głównych rodzajów zaburzeń lękowych:

Zaburzenia lękowe uogólnione (generalized anxiety disorder)

Zaburzenia te charakteryzują się doświadczaniem chronicznego i nadmiernego lęku oraz niepokoju, związanych z różnymi życiowymi sytuacjami. Osoby ich doświadczające mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich obaw, a lęk może być często nieuzasadniony lub nieproporcjonalny do sytuacji.

Zaburzenia paniczne

Charakteryzuje się występowaniem powtarzających się napadów paniki, które są nagłe i intensywne. Objawy mogą obejmować silny lęk, duszność, uczucie duszenia, kołatanie serca, zawroty głowy, drżenie, pocenie się i uczucie utraty kontroli.

Fobia społeczna

Osoby z fobią społeczną mają nieuzasadniony i intensywny strach przed sytuacjami społecznymi, takimi jak wystąpienia publiczne, rozmowy z obcymi czy jedzenie w towarzystwie. Często towarzyszą temu silne objawy lękowe, takie jak zaczerwienienie twarzy, drżenie rąk, pocenie się i trudności w mówieniu.

Zaburzenia lękowe związane z separacją

Najczęściej występuje u dzieci i młodzieży, ale może również dotyczyć dorosłych. Charakteryzuje się nadmiernym lękiem związanym z oddzieleniem się od osób ważnych, zwykle opiekunów. Może prowadzić do unikania sytuacji, w których konieczne jest oddzielenie.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne  (obsessive-compulsive disorder):

Zaburzenia te charakteryzują się doświadczaniem nawracających obsesji (niepożądanych myśli, obrazów lub impulsów) i kompulsji (powtarzających się zachowań, które mają na celu złagodzenie lęku związanego z obsesjami). Na przykład, osoba może mieć obsesję na punkcie czystości i konieczność wielokrotnego mycia rąk.

Zaburzenia lękowe są zaburzeniami psychicznymi charakteryzującymi się nadmiernym uczuciem niepokoju. Ich powstanie może być związane z różnymi czynnikami, w tym istnieje możliwość wpływu czynników genetycznych. W przypadku osób cierpiących na zespół lęku napadowego i inne zaburzenia lękowe, często występuje wrodzona wiotkość stawów, co sugeruje, że oba schorzenia mogą być kontrolowane przez geny znajdujące się w tej samej części chromosomu 15.

Twoja ocena