czym jest nerwica

Czym jest neuroza?

Neuroza to synonim nerwicy lub zaburzeń lękowych, a dokładniej grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanej symptomatyce, określana również jako zaburzenia neurotyczne. Neuroza – współcześnie określana jako nerwica – to nazwa niepsychotycznego zaburzenia psychicznego. Najczęściej definiowana jest jako stan chorobowy występujący pod postacią zespołu dysfunkcji narządów, zakłóceń procesów psychicznych, patologicznych form zachowania i psychogennych zaburzeń emocjonalnych, powiązanych ze sobą wzajemnie i występujących w tym samym czasie, …

Problemy psychiczne

Problemy psychiczne to określenie na szeroki zakres różnorodnych stanów psychicznych i psychologicznych, które wpływają na zdrowie psychiczne jednostki, jej myśli, emocje i zachowania, które dotykają wielu ludzi na całym świecie. Problemy psychiczne powszechnie utożsamiane są z chorobami i zaburzeniami psychicznymi jednak mogą być tym mianem również określane trudności wynikające ze stresu, niepokoju, niepewności, zazdrości czy labilności w sferze decyzyjnej lub emocjonalnej. Przykłady problemów psychicznych Jednym …

Substytucja

Psychologia, a zwłaszcza w teoria psychodynamiczna wskazuje na istnienie wielu różnych mechanizmów obronnych.  Substytucja jest jednym z pierwotnych mechanizmów obronnych. Koncepcja substytucji jako psychodynamicznego mechanizmu obronnego, odnosi się do zastępowania nieakceptowanych myśli, emocji lub zachowań, ich bardziej akceptowalnymi formami. Przykłady substytucji Celem substytucji jest zminimalizowanie niepokoju psychicznego. Na przykład, jeśli ktoś ma trudności z radzeniem sobie z uczuciem gniewu wobec bliskiej osoby, może posłużyć się …

Napięcie emocjonalne

Napięcie emocjonalne to stan psychofizyczny, który charakteryzuje się wzrostem emocji o wysokim natężeniu. Stanowi napięcia emocjonalnego mogą towarzyszyć różne uczucia, takie jak gniew, strach, złość, czy też radość czy podekscytowanie. Napięcie emocjonalne jest zazwyczaj rezultatem wystąpienia sytuacji lub bodźca, który wywołuje silne reakcje emocjonalne. Cechy napięcia emocjonalnego Fizyczne odczucia Napięcie emocjonalne często manifestuje się również fizycznie. Mogą to być np. przyspieszone bicie serca, napięcie mięśni, …

Bierna agresja

Bierna agresja to forma agresji, która wyraża się w pasywnym lub niebezpośrednim zachowaniu, które ma na celu zaszkodzić lub sprawić kłopoty innym ludziom, zazwyczaj bez otwartej konfrontacji lub fizycznej agresji  Jest to często subtelna forma manipulacji lub szkodzenia innym, często wykorzystywana w sytuacjach, w których osoba chce ukryć swoje intencje lub uniknąć konsekwencji otwartej agresji. W przeciwieństwie do agresji otwartej, w której osoba jest wyraźnie …

nadwrażliwość emocjonalna psychologia

Nadwrażliwość emocjonalna

Nadwrażliwość emocjonalna to stan, w którym reagujemy na bodźce emocjonalne lub stresujące z większą intensywnością i wrażliwością. Osoby nadwrażliwe emocjonalnie często doświadczają emocji bardziej intensywnie, co może prowadzić do trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami i interakcjami społecznymi. Przyczyny nadwrażliwości emocjonalnej Genetyka Nadwrażliwość emocjonalna może mieć podłoże genetyczne. Osoby z rodzinną historią zaburzeń emocjonalnych lub nadwrażliwości emocjonalnej mogą być bardziej podatne na ten stan. …

niskie poczucie własnej wartości psychologia

Niskie poczucie własnej wartości

Niskie poczucie własnej wartości lub niska samoocena dotyczą sposobu, w jaki postrzegamy siebie samych i jak określamy swoją wartość. Jest to złożone zagadnienie, które ma wpływ na wiele aspektów życia człowieka. Poczucie własnej wartości to subiektywna ocena, którą mamy na swój własny temat. Jest to swoista wewnętrzna ocena siebie, która kształtuje nasze przekonania, emocje i zachowania. Wysokie poczucie własnej wartości jest zazwyczaj związane z większym …

relacja terapeutyczna psychoterapia

Relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna to centralny element w procesie terapeutycznym w psychoterapii. Jest to interakcja i więź emocjonalna, która kształtuje się między psychoterapeutą, a pacjentem w trakcie terapii. Relacja ta odgrywa kluczową rolę w skuteczności terapii i może mieć istotny wpływ na proces leczenia. Elementy relacji terapeutycznej Zaufanie Pacjent musi czuć zaufanie do terapeuty, żeby otwarcie dzielić się swoimi myślami, uczuciami i problemami. Empatia Terapeuta powinien być …

psychoanaliza Freud

Psychoanaliza

Psychoanaliza to teoria i metoda terapeutyczna opracowana przez Zygmunta Freuda, która zakłada, że większość problemów emocjonalnych wynika z nieświadomych konfliktów i traum, które powstały w okresie wczesnego dzieciństwa. Podstawowym celem psychoanalizy jest odkrycie i zrozumienie tych konfliktów, co umożliwia ich rozwiązanie i przynosi ulgę pacjentowi. Terapeuta stara się pomóc pacjentowi w zidentyfikowaniu i przepracowaniu nieświadomych konfliktów, które wpływają na jego zachowanie i emocje w teraźniejszości.  …

kontrakt psychoterapia

Kontrakt terapeutyczny

Jest wiele uniwersalnych elementów, które są wspólne różnym rodzajom psychoterapii. Jednym z nich jest kontrakt terapeutyczny – umowa między pacjentem a terapeutą, która ma na celu ujednolicenie zasad i celów terapii oraz zapewnienie obu stronom pewnego stopnia pewności i bezpieczeństwa. Relacja pomiędzy psychoterapeutą, a klientem nawiązywana jest w trakcie pierwszego spotkania, na którym psychoterapeuta przeprowadza wstępną diagnozę oraz rozpoznaje motywację klienta do uczestniczenia w psychoterapii. …