Neuroza to termin, który w psychologii i psychiatrii był w przeszłości powszechnie używany do opisu szerokiego spektrum niepsychotycznych zaburzeń psychicznych, charakteryzujących się objawami lękowymi, w których zwykle nie dochodzi do utraty kontaktu z rzeczywistością i którym nie towarzyszą uogólnione zaburzenia funkcjonowania.

Czym jest neuroza?

Neuroza jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się występowaniem przewlekłego stanu niepokojulęku lub obaw, którym mogą towarzyszyć różnorodne objawy fizyczne i emocjonalne. Osoby cierpiące na neurozę doświadczają nadmiernego napięcia, a ich funkcjonowanie codzienne może być znacząco zakłócone.

Neurozy zazwyczaj nie mają tak poważnego przebiegu jak inne rodzaje zaburzeń psychicznych, takie jak psychozy czy schizofrenia. Osoby cierpiące na neurozy często zachowują kontakt z rzeczywistością, ale mogą doświadczać silnych lęków, niepokoju, obaw, natrętnych myśli czy zachowań kompulsywnych. Neurozy często są wynikiem złożonych interakcji między genetyką, doświadczeniami życiowymi, stresem i czynnikami środowiskowymi.

Obecnie termin neuroza jest rzadziej używany, a zamiast niego w potocznym użyciu stosuje się terminu nerwica. We współczesnej terminologii naukowej, nazwy te natomiast zostały zastąpione bardziej specyficznymi diagnozami, które bardziej precyzyjnie opisują dane zaburzenie psychiczne, takimi jak zaburzenia lękowezaburzenia obsesyjno-kompulsyjnezaburzenia somatoformiczne czy zaburzenia depresyjne.

Nerwica jest powszechnie używanym określeniem na zaburzenia lękowe. Jest to stan psychiczny charakteryzujący się nadmiernym i niekontrolowanym poczuciem lęku oraz niepokoju. Osoby cierpiące na nerwicę często doświadczają intensywnych objawów lękowych, które mogą wpływać na ich codzienne funkcjonowanie, relacje społeczne i ogólną jakość życia.