Kompulsywne objadanie się

kompulsywne objadanie się

Kompulsywne objadanie się to zaburzenie odżywiania, w którym osoba doświadcza napadów jedzenia doświadczając przy tym poczucia utraty kontroli nad jedzeniem. To zaburzenie odżywania nazywane jest również napadowym objadaniem się, charakteryzuje się spożywaniem dużej ilości pokarmu w krótkim czasie, często w chaotyczny i niekontrolowany sposób. Kompulsywne objadanie się występuje często w okresach wzmożonego stresu, pobudzenia emocjonalnego lub jako reakcja na impulsywną zachciankę. Osoba może czuć się niezdolna do zatrzymania się, pomimo odczuwania pełności żołądka. Po napadzie objadania się osoba może doświadczać uczucia winy, wstydu, depresji lub niezadowolenia z własnego ciała.

Kompulsywne objadanie się jest częstszym zjawiskiem u kobiet oraz osób z cukrzycą typu 2. Osoby otyłe mają większe prawdopodobieństwo doświadczenia napadów objadania się, a te z kolei mogą utrudniać proces utraty wagi. Istnieje również podejrzenie, że zaburzenie to może mieć pewne podłoże genetyczne. Napady objadania się często występują w reakcji na sytuacje stresowe, a spożywanie dużej ilości pokarmu ma na celu złagodzenie lęku i napięcia. Jest istotne zauważyć, że objadanie się nie jest reakcją na fizyczne uczucie głodu, a nie wywołuje aktywności kompensacyjnej, takiej jak wymioty czy nadmierne ćwiczenia.

Osoby cierpiące na kompulsywne objadanie się często starają się ukrywać to zaburzenie ze względu na poczucie wstydu i obawę przed oceną społeczną. To prowadzi do obniżenia jakości życia i wprowadza mechanizm błędnego koła. Napadowe objadanie się może również współwystępować z innymi zaburzeniami, takimi jak atypowa depresja.

Przyczyny napadowego objadania się mogą być złożone i różnią się w zależności od osoby. Niektóre z czynników ryzyka obejmują stres, depresję, niską samoocenę, problemy z regulacją emocji, traumę lub niezdrowe wzorce żywieniowe. Często jest to również skomplikowana interakcja wielu czynników.

Kompulsywne objadanie się może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Może prowadzić do nadwagi, otyłości, zaburzeń metabolicznych, zaburzeń trawienia, problemów z sercem i układem krążenia oraz wpływać na jakość życia.

Twoja ocena