Skuteczność psychoterapii

skuteczność psychoterapii

Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej

Szereg badań dotyczących skuteczności psychoterapii psychodynamicznej przeprowadzonych wśród pacjentów wykazujących objawy powszechnych zaburzeń psychicznych (lękowych, depresyjnych, często połączonych z zaburzeniami relacji interpersonalnych bądź zaburzeniami osobowości) prowadzi do dwóch ogólnych wniosków:

  • dane empiryczne poświadczają skuteczność psychoterapii psychodynamicznej, która prowadzi do znaczącej poprawy jakości życia psychicznego pacjentów;
  • skuteczność psychoterapii psychodynamicznej jest porównywalna do skuteczności konkurencyjnej terapii poznawczo-behawioralnej.

W tym miejscu zasadne wydaje się zadanie pytania: jeżeli skuteczność psychoterapii psychodynamicznej jest porównywalna do skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej, to dlaczego warto wybrać właśnie tę pierwszą?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że większość badań dotyczących skuteczności różnych psychoterapii przeprowadzanych jest w trakcie ich trwania lub tuż po ich zakończeniu. Jednak dodatkowe badania skupiające się na długoterminowych efektach leczenia wykazują, że korzyści z psychoterapii psychodynamicznej nie tylko się utrzymują, ale wręcz zwiększają wraz z upływem czasu. Natomiast w przypadku innych (niepsychodynamicznych) terapii odnotowano tendencje odwrotne – efekty psychoterapii, korzyści z nich wyniesione wykazują dążność do zmniejszania się, a nawet zanikania.

Warto zwrócić uwagę na jedną dodatkową rzecz, która często okazuje się kluczem do skutecznej psychoterapii psychodynamicznej. Otóż jeżeli psychoterapeuta i pacjent mają efektywnie współpracować, to bardzo istotne jest to, czy pomiędzy nimi wytworzy się coś, co potocznie nazywane jest „chemią”. Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, że człowiekowi lepiej rozmawia się z jednymi ludźmi, a z innymi gorzej. I w dużej mierze właśnie od tego, czy pacjent i psychoterapeuta „przypadną sobie do gustu”, zależy sukces psychoterapii psychodynamicznej. Dlatego dla osób decydujących się na psychoterapię psychodynamiczną świadomy wybór konkretnego psychoterapeuty stanowi pierwszy i podstawowy krok do poprawy jakości swojego życia psychicznego.

Ocena 4/5 - (1 głosów)