Zaburzenia osobowości

zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości to kategoria diagnozowanych zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się głęboko zakorzenionymi i trwałymi wzorcami myślenia, emocji i zachowań, relacji z otoczeniem i postrzegania go, które są nieprzystosowawcze i znacząco odmienne od norm społecznych powodując trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości często mają trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Jeśli takie zaburzenia zostaną zdiagnozowane przed osiągnięciem osiemnastego roku życia, są one nazywane zaburzeniami osobowości w okresie dzieciństwa.

Istnieje kilka różnych rodzajów zaburzeń osobowości. Każde z nich ma swoje unikalne cechy i objawy.

Przykłady zaburzeń osobowości

Zaburzenie osobowości typu borderline – charakteryzuje się niestabilnymi emocjami, impulsywnością, trudnościami w utrzymywaniu stabilnych relacji i częstymi zmianami nastroju.

Narcystyczne zaburzenie osobowości – objawia się nadmierną potrzebą uznania i uwagi, wysokim poczuciem własnej wartości, brakiem empatii wobec innych oraz dążeniem do dominacji i sukcesu.

Histrioniczne zaburzenie osobowości – charakteryzuje się nadmierną emocjonalnością, dramatyzowaniem, silnym pragnieniem być w centrum uwagi oraz wyolbrzymianiem swoich osiągnięć i zdolności.

Zaburzenie osobowości unikającej – przejawia się nadmiernym lękiem przed krytyką i odrzuceniem, silnym poczuciem nieadekwatności, unikaniem sytuacji społecznych i trudnościami w nawiązywaniu bliskich relacji.

Zaburzenie osobowości zależnej – objawia się silną potrzebą zależności od innych osób, brakiem pewności siebie, trudnościami w podejmowaniu decyzji i działaniu samodzielnie oraz silnym lękiem przed porzuceniem.

Twoja ocena