Mechanizmy obronne

mechanizmy obronne

Mechanizmy obronne to psychologiczne strategie, które ludzie stosują, aby chronić swoje ego przed niepokojącymi, bolesnymi lub sprzecznymi myślami, uczuciami i doświadczeniami. Chociaż mechanizmy obronne mogą pomagać w redukcji niepokoju emocjonalnego, mogą też prowadzić do zniekształcenia rzeczywistości.

Zniekształcanie rzeczywistości może prowadzić do utrzymywania fałszywych przekonań przez co utrudniać skuteczne rozwiązywanie problemów. Dlatego terapeuci często pracują z pacjentami nad rozpoznawaniem i zrozumieniem mechanizmów obronnych oraz nad bardziej zdrowymi i adaptacyjnymi strategiami radzenia sobie z trudnymi uczuciami i myślami.

Rola mechanizmów obronnych

Mechanizmy obronne mają za zadanie pomóc jednostce zachować poczucie własnej wartości w obliczu nierozwiązywalnych konfliktów, nieuświadomionych lęków, poczucia wstydu lub innych zagrażających uczuć. Jedną z ról mechanizmów obronnych jest zmniejszenie napięcia emocjonalnego poprzez unieważnianie własnych uczuć lub odrzucanie myśli, które są dla jednostki trudne do zaakceptowania. Mechanizmy obronne umożliwiają przenoszenie uczuć z jednej osoby lub sytuacji na inną, często mniej zagrażającą. Przypisywanie własnych nieakceptowanych myśli czy uczuć innym, zamiast zauważania ich w sobie, to kolejna z funkcji pełnionych przez mechanizmy obronne.  Rolą mechanizmów obronnych jest również przekształcanie nierealistycznych uzasadnień na bardziej akceptowalne, logiczne wytłumaczenia, czy też przekształcanie nieakceptowanych impulsów w działania społecznie akceptowalne i produktywne.

Mechanizmy obronne pełnią istotną rolę w psychice jednostki, pomagając utrzymać równowagę psychiczną w obliczu trudnych sytuacji. Jednakże, gdy są one nadmierne lub niewłaściwie używane, mogą prowadzić do problemów z adaptacją społeczną i utrudniać rozwój osobowości.

Rodzaje mechanizmów obronnych

Mechanizmy obronne, choć zawsze stanowią swego rodzaju zniekształcenie rzeczywistości, to jednak pełnią rolę adaptacyjną, pozwalają bowiem jednostce uniknąć przeciążeń w psychice. Zdarza się jednak, że stosowane są w sposób nieadekwatny do sytuacji, przez co mogą prowadzić do zaburzeń relacji interpersonalnych, a nawet stanów patologicznych.

Przykłady mechanizmów obronnych

Mechanizmy obronne dzielą się na pierwotne mechanizmy obronne i wtórne mechanizmy obronne. Pierwotne pojawiają się w rozwoju człowieka najwcześniej i są uznawane za najbardziej prymitywne. Wtórne mechanizmy to mechanizmy dojrzalsze, stąd nazywane są też mechanizmami wyższego rzędu.

Znaczenie mechanizmów obronnych

Mechanizmy obronne mogą mieć zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ na nasze funkcjonowanie. Mogą nam pomóc radzić sobie ze stresem i stabilizować naszą psychiczną równowagę, ale jednocześnie mogą utrudniać nam spostrzeganie rzeczywistości i rozwijanie zdrowych relacji z innymi, a długotrwałe i nadmierne poleganie na mechanizmach obronnych może prowadzić do problemów w zakresie zdrowia psychicznego. W trakcie psychoterapii można nauczyć się rozpoznawania i rozumienia naszych własnych mechanizmów obronnych, poszerzać świadomość i nauczyć się umiejętności radzenia sobie w zdrowy sposób aby móc efektywniej radzić sobie z trudnościami i rozwijać zdrowe, adaptacyjne strategie funkcjonowania.

Twoja ocena