mechanizmy obronne
Psychologia

Mechanizmy obronne

Rola mechanizmów obronnych

Mechanizmy obronne mają za zadanie pomóc jednostce zachować poczucie własnej wartości w obliczu nierozwiązywalnych konfliktów, nieuświadomionych lęków, poczucia wstydu lub innych zagrażających uczuć.

Rodzaje mechanizmów obronnych

Mechanizmy obronne, choć zawsze stanowią swego rodzaju zniekształcenie rzeczywistości, to jednak pełnią rolę adaptacyjną, pozwalają bowiem jednostce uniknąć przeciążeń w psychice. Zdarza się jednak, że stosowane są w sposób nieadekwatny do sytuacji, przez co mogą prowadzić do zaburzeń relacji interpersonalnych, a nawet stanów patologicznych.

Przykłady mechanizmów obronnych

Mechanizmy obronne dzielą się na pierwotne mechanizmy obronne i wtórne mechanizmy obronne. Pierwotne pojawiają się w rozwoju człowieka najwcześniej i są uznawane za najbardziej prymitywne. Wtórne mechanizmy to mechanizmy dojrzalsze, stąd nazywane są też mechanizmami wyższego rzędu.

Twoja ocena