Konflikt wewnątrzpsychiczny

konflikt wewnątrzpsychiczny

Konflikt wewnątrzpsychiczny odnosi się do sytuacji, w której istnieje niezgodność, sprzeczność lub walka pomiędzy różnymi częściami osobowości jednostki. Jest to pojęcie związane z teorią psychoanalizy, rozwiniętej przez Zygmunta Freuda.

Według psychoanalizy, osobowość jednostki składa się z różnych części, takich jak id, ego i superego. Id reprezentuje pierwotne, nieświadome pragnienia i instynkty, ego odpowiada za mediację między id, a rzeczywistością zewnętrzną, a superego to wewnętrzne reprezentacje moralne i społeczne.

Konflikt wewnątrzpsychiczny może wynikać z różnicy między tymi różnymi częściami osobowości. Na przykład, id może dążyć do natychmiastowej gratyfikacji potrzeb i pragnień, podczas gdy superego może nakładać ograniczenia moralne i społeczne, które temu przeciwdziałają. To prowadzi do konfliktu między popędami, a nakazami społecznymi. Ego jest odpowiedzialne za rozwiązywanie takich konfliktów poprzez znalezienie kompromisu lub dostosowanie się do wymagań rzeczywistości.

Konflikty wewnątrzpsychiczne mogą mieć różne formy i dotyczyć różnych aspektów życia jednostki. Na przykład, może wystąpić konflikt między pragnieniem bliskości emocjonalnej, a obawą przed odrzuceniem w związku interpersonalnym. Może również istnieć konflikt między podświadomymi pragnieniami a wartościami moralnymi, co prowadzi do poczucia winy lub wewnętrznego konfliktu.

Twoja ocena