Konflikt wewnątrzpsychiczny

konflikt wewnątrzpsychiczny

Konflikt wewnątrzpsychiczny odnosi się do sytuacji, w której istnieje niezgodność, sprzeczność lub walka pomiędzy różnymi częściami osobowości jednostki. Jest to pojęcie związane z teorią psychoanalizy, rozwiniętej przez Zygmunta Freuda.

Według psychoanalizy, osobowość jednostki składa się z różnych części, takich jak id, ego i superego. Id reprezentuje pierwotne, nieświadome pragnienia i instynkty, ego odpowiada za mediację między id, a rzeczywistością zewnętrzną, a superego to wewnętrzne reprezentacje moralne i społeczne.

Konflikt wewnątrzpsychiczny może wynikać z różnicy między tymi różnymi częściami osobowości. Na przykład, id może dążyć do natychmiastowej gratyfikacji potrzeb i pragnień, podczas gdy superego może nakładać ograniczenia moralne i społeczne, które temu przeciwdziałają. To prowadzi do konfliktu między popędami, a nakazami społecznymi. Ego jest odpowiedzialne za rozwiązywanie takich konfliktów poprzez znalezienie kompromisu lub dostosowanie się do wymagań rzeczywistości.

Konflikty wewnątrzpsychiczne mogą mieć różne formy i dotyczyć różnych aspektów życia jednostki. Na przykład, może wystąpić konflikt między pragnieniem bliskości emocjonalnej, a obawą przed odrzuceniem w związku interpersonalnym. Może również istnieć konflikt między podświadomymi pragnieniami a wartościami moralnymi, co prowadzi do poczucia winy lub wewnętrznego konfliktu.

Twoja ocena

Apatia

Apatia to stan emocjonalny charakteryzujący się brakiem zainteresowania, zaangażowania, entuzjazmu lub motywacji do działania. Osoba odczuwająca apatię może wydawać się obojętna na swoje otoczenie, innych ludzi i wydarzenia wokół niej….

Leczenie zaburzeń

Leczenie zaburzeń psychicznych obejmuje szeroki zakres metod terapeutycznych i podejść, w zależności od rodzaju i nasilenia zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Oto kilka głównych metod leczenia stosowanych w przypadku zaburzeń…

Dystres

Dystres, inaczej nazywany negatywnym stresem, to stan stresu, który ma negatywny wpływ na osobę i może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych i psychologicznych. Jest to odczuwany dyskomfort, napięcie i niepokój…