Deficyty psychiczne

deficyty psychiczne psychologia

Deficyt jest związany – najogólniej mówiąc – ze swego rodzaju brakiem. Występuje w różnych formach: jako deficyt poznawczy (np. deficyt uwagi), deficyt emocjonalny, deficyt symbolizacji czy też deficyt „superego” (brak wyższej uczuciowości, spotykany u jednostek aspołecznych); deficytem jest także niemożność samouspokojenia się w sytuacjach stresujących bądź związanych z pozostawaniem samemu ze sobą (utrata „wewnętrznego opiekuna”), nieumiejętność kontrolowania impulsów popędowych oraz pierwotna aleksytymia (syndrom niewyrażania emocji). Z kolei pojęcie defektu zarezerwowane jest dla trwalszych i poważniejszych uszkodzeń. Podobnie jak w przypadku konfliktów, również deficyty i defekty mogą przejawiać się u pacjenta w niezliczonych formach.

Twoja ocena