Przeciwprzeniesienie

przeciwprzeniesienie psychologia

Przeciwprzeniesienie rozumiane było początkowo jako nieświadoma reakcja psychoterapeuty na pacjenta, a szczególnie na jego przeniesienie. Przeciwprzeniesienie  zgodnie z tą koncepcją powoduje, że psychoterapia przestaje być dla terapeuty dostosowaną do realności oraz pozbawioną konfliktów działalnością, a nabiera nieświadomego, konfliktowego znaczenia. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy terapeuta identyfikuje się z pacjentem lub jakimś jego aspektem, bądź reaguje osobiście na treści wnoszone do procesu terapeutycznego przez pacjenta.

Twoja ocena