Skuteczna psychoterapia

skuteczna psychoterapia

Skuteczna psychoterapia psychodynamiczna pozwala pacjentowi wyleczyć zaburzenia psychiczne, wypracować efektywne sposoby radzenia sobie z problemami, lepiej zrozumieć samego siebie, zwiększyć poczucie sprawczości podejmowanych przez siebie działań i przede wszystkim uzdrowić relacje z innymi ludźmi.

Dla psychoterapeuty współpracującego z pacjentem istotny jest szereg czynników:

  • sposób wyrażania emocji przez pacjenta,

  • identyfikacja stosowanych przez niego strategii oporu,

  • rozpoznawanie powtarzających się tematów i wzorców,

  • omawianie doświadczeń z przeszłości,

  • skupienie się na związkach międzyludzkich,

  • analiza relacji terapeutycznej,

  • analiza pragnień i fantazji.

Twoja ocena