Mechanizm obronny

mechanizm obronny

Mechanizm obronny w psychologii odnosi się do automatycznych, nieświadomych procesów, które ludzie stosują w celu radzenia sobie z nieprzyjemnymi lub trudnymi sytuacjami, myślami lub emocjami. Mechanizmy obronne mają na celu zmniejszenie lęku, redukcję konfliktów emocjonalnych lub ochronę naszego poczucia własnej wartości. Dzielą się na pierwotne mechanizmy obronne i wtórne mechanizmy obronne. Choć początkowo mogą wydawać się niezdrowe, pełnią one również pewne korzystne funkcje.

Korzyści wynikające z mechanizmów obronnych

 • ochrona przed lękiem – Mechanizmy obronne pomagają w ochronie jednostki przed nieświadomym lękiem. Działają jak tarcza, która chroni psychikę przed nadmiernym stresem i nieprzyjemnymi emocjami. Przykładem może być wyparcie, które pozwala na tymczasowe wyeliminowanie nieprzyjemnych wspomnień.
 • zmniejszenie napięcia – Mechanizmy obronne mogą pomóc w zmniejszeniu napięcia emocjonalnego. Na przykład, tarcia może umożliwić jednostce uniknięcie konfrontacji z bolesnymi uczuciami, co daje czas na ich przetworzenie w bardziej kontrolowanym tempie.
 • utrzymanie równowagi psychicznej – Korzystanie z mechanizmów obronnych może pomóc w utrzymaniu równowagi psychicznej w obliczu trudnych sytuacji. Mogą one pełnić funkcję bufora, pozwalając na łagodne przechodzenie przez stresujące okoliczności.
 • ochrona przed traumatycznymi wspomnieniami – Mechanizmy obronne, takie jak zaprzeczanie czy dezawuowanie, mogą czasowo zabezpieczać jednostkę przed traumatycznymi wspomnieniami. Pozwalają na odsunięcie się od bolesnych doświadczeń i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
 • zwiększenie zdolności do radzenia sobie – Mechanizmy obronne mogą być również korzystne, gdy jednostka jest zbyt przytłoczona, aby skonfrontować się z trudnościami. Dają czas i przestrzeń na rozwinięcie zdolności do radzenia sobie, umożliwiając stopniowe przystosowanie się do wyzwań.

Mimo że mechanizmy obronne mogą spełniać pewne funkcje korzystne, mogą również prowadzić do negatywnych skutków dla jednostki.

Negatywne konsekwencje mechanizmów obronnych

 • unikanie rzeczywistości – Mechanizmy obronne często opierają się na unikaniu nieprzyjemnych faktów, uczuć lub sytuacji. To może prowadzić do utrzymywania się w iluzorycznym świecie, w którym nie ma miejsca na rzeczywistość. W rezultacie, jednostka może nieświadomie unikać rozwiązania problemów lub konfrontacji z trudnościami.
 • unikanie rozwiązywania problemów – Niektóre mechanizmy obronne, takie jak przeniesienie, polegają na przeniesieniu niezadowolenia, złości lub innych negatywnych uczuć na inną osobę lub sytuację. Może to prowadzić do konfliktów interpersonalnych lub niezdrowych relacji.
 • brak autentyczności – Mechanizmy obronne czasami powodują, że jednostka ukrywa swoje prawdziwe uczucia, myśli i potrzeby. Może to prowadzić do utraty autentyczności w relacjach, a nawet do utrzymywania niewłaściwych lub niezdrowych związków.
 • niewłaściwe radzenie sobie – Pewne mechanizmy obronne mogą stanowić krótkoterminowe rozwiązanie problemów, ale nie przyczyniają się do długotrwałego rozwoju i zdrowego radzenia sobie. Mogą prowadzić do przetrzymywania emocji, które w końcu mogą się nasilać i prowadzić do poważniejszych problemów ze zdrowiem psychicznym.
 • blokowanie rozwoju – Mechanizmy obronne, takie jak wyparcie czy zaprzeczanie, mogą blokować rozwój jednostki. Może to uniemożliwiać zmiany, naukę na błędach czy adaptację do nowych sytuacji.
 • pogłębianie problemów – Długotrwałe stosowanie mechanizmów obronnych bez angażowania się w rzeczywistość może prowadzić do pogłębiania problemów. Unikanie konfrontacji z trudnościami może prowadzić do ich narastania i utrzymywania się w czasie.

Przykłady mechanizmów obronnych

Istnieje wiele różnych mechanizmów obronnych, które mogą być stosowane w różnych sytuacjach.

Wyparcie

Jest to proces nieświadomego usuwania nieprzyjemnych lub bolesnych myśli, uczuć lub wspomnień z naszej świadomości. Osoba może zapominać o niektórych traumatycznych wydarzeniach lub stłumić nieprzyjemne myśli, aby uniknąć odczuwania lęku lub niepokoju.

Racjonalizacja

Polega na znajdowaniu racjonalnych lub logicznie uzasadnionych wyjaśnień dla nieprzyjemnych lub kontrowersyjnych zachowań, myśli lub wyborów. Osoba może próbować usprawiedliwiać swoje działania, twierdząc, że miały one jakąś rozsądną przyczynę, nawet jeśli głęboko wewnątrz jest inna motywacja.

Przeniesienie

To przeniesienie negatywnych uczuć, myśli lub impulsów związanych z jedną osobą czy sytuacją na inną osobę lub sytuację, która może być mniej zagrażająca lub bardziej akceptowalna. Na przykład, osoba może przekierować swoją złość na inną osobę, zamiast bezpośrednio konfrontować źródło frustracji.

Projekcja

Polega na przypisywaniu własnych nieakceptowalnych lub niepożądanych myśli, uczuć lub cech innym ludziom. Osoba może widzieć w innych negatywne cechy, które w rzeczywistości są nieświadomie obecne u niej samej.

Regresja

Polega na cofaniu się do wcześniejszych etapów rozwoju lub zachowań, które były bardziej akceptowane lub komfortowe w przeszłości. Osoba może zachowywać się mniej dojrzałe lub wracać do sposobów radzenia sobie, które stosowała w dzieciństwie.

Twoja ocena