Pierwotne mechanizmy obronne

pierwotne mechanizmy obronne

Pierwotne mechanizmy obronne pojawiają się najwcześniej w rozwoju człowieka i uznawane są za bardziej prymitywne niż wtórne mechanizmy obronne. To podstawowe strategie psychologiczne, które ludzie automatycznie wykorzystują w celu radzenia sobie z lękiem, stresem, konfliktami emocjonalnymi czy innymi trudnościami psychicznymi. Te mechanizmy obronne działają na poziomie nieświadomym i często są pierwszą linią obrony przeciwko trudnym emocjom. Są one naturalne i często występują w naszym codziennym życiu.

Prymitywne mechanizmy obronne

Prymitywne mechanizmy obronne to strategie psychiczne, które jednostka stosuje nieświadomie, aby chronić się przed zagrożeniami i nieprzyjemnymi doświadczeniami. Obejmują one m.in. zaprzeczanie, projekcję, przesunięcie, regresję i identyfikację z agresorem. Mechanizmy te mogą czasami przyczyniać się do złagodzenia stresu i obniżenia napięcia emocjonalnego, ale mogą również utrudniać zdrowy rozwój psychospołeczny.

Przykłady pierwotnych mechanizmów obronnych

 • Zaprzeczenie – Zaprzeczenie to mechanizm obronny, w którym osoba odrzuca rzeczywistość lub fakty. Polega na ignorowaniu lub zaprzeczaniu istnieniu trudnych faktów, myśli lub uczuć. Może to prowadzić do utraty kontaktu z rzeczywistością. Osoba nieświadomie odrzuca rzeczywistość, aby uniknąć konfrontacji z czymś, co może być dla niej przykre lub lękowe.
 • Zniekształcenie – Osoba zniekształca rzeczywistość w taki sposób, żeby uniknąć konfrontacji z trudnymi myślami lub uczuciami. Może to polegać na interpretacji wydarzeń w sposób bardziej korzystny lub mniej bolesny dla psychiki.
 • Projekcja – Osoba przypisuje własne nieakceptowane myśli, uczucia czy pragnienia innym ludziom, zamiast akceptować je jako swoje. Działa to jako mechanizm obronny, który pomaga uniknąć konfrontacji z własnymi trudnościami. Osoba może nieświadomie projektować swoje negatywne cechy na innych, aby uniknąć ich przyjęcia jako własne.
 • Przeniesienie – Polega na przeniesieniu negatywnych emocji, lęków lub impulsów z jednej osoby lub sytuacji na inną. To pomaga uniknąć konfrontacji z trudnymi uczuciami w stosunku do źródła tych emocji.
 • Substytucja – Osoba zastępuje trudne do zaakceptowania uczucia czy pragnienia innymi, bardziej akceptowalnymi lub bezpiecznymi emocjami.
 • Idealizacja – Idealizacja to mechanizm obronny, w którym osoba przypisuje innym osobom lub sytuacjom cechy idealne i pozytywne, nawet jeśli nie odzwierciedlają one rzeczywistości. Może to pomóc w zminimalizowaniu lęku związanego z rozczarowaniem lub negatywnymi aspektami.
 • Dewaluacja – Dewaluacja jest przeciwieństwem idealizacji. Polega na zaniżaniu wartości innych osób lub rzeczy, aby uniknąć związanych z nimi negatywnych uczuć lub lęku przed uzależnieniem się od nich.
 • Identyfikacja projekcyjna – Identyfikacja projekcyjna to mechanizm obronny, w którym osoba przenosi swoje własne trudne uczucia, myśli czy pragnienia na innych ludzi, a następnie obserwuje, jak te osoby reagują na te projekcje.
 • Introjekcja – Introjekcja to proces wchłaniania wartości, przekonań lub cech innych osób do własnego „ja”. Może to pomóc w kontrolowaniu lęku lub dezorganizacji emocjonalnej, ale może również prowadzić do konfliktów tożsamości.
 • Omnipotentna kontrolaOznacza przekonanie o zdolności do kontrolowania wszystkiego w swoim otoczeniu. Osoba może wierzyć, że jest w stanie wpływać na wydarzenia lub ludzi w sposób nierealistyczny.
 • Prymitywne wycofanie – Prymitywne wycofanie to mechanizm obronny, w którym osoba izoluje się od rzeczywistości i unika trudnych emocji poprzez rezygnację z aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym lub emocjonalnym.
 • Rozszczepienie ego – Rozszczepienie ego to mechanizm obronny, w którym osoba dzieli swoje myśli, uczucia i wiarę na dwie odrębne części, często sprzeczne. Działa to jako sposób na uniknięcie konfrontacji z wewnętrznymi konfliktami.

Pierwotne mechanizmy obronne działają automatycznie, często w sposób nieświadomy, aby pomóc jednostce radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi lub sytuacjami, które mogą wywoływać lęk. Warto jednak pamiętać, że choć mogą one dostarczyć chwilowego ulgi, w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do unikania konfrontacji z trudnymi emocjami oraz utrudniać proces rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego.

Wszystkie te mechanizmy obronne działają jako sposoby przystosowania się psychiki do trudnych sytuacji emocjonalnych. Choć mogą one dostarczać tymczasowej ulgi, mogą również wpływać na zdrowie psychiczne i relacje z innymi. Zrozumienie i identyfikacja tych mechanizmów może pomóc w procesie samopoznania i pracy nad bardziej adaptacyjnymi strategiami radzenia sobie z emocjonalnymi wyzwaniami.

Ocena 5/5 - (1 głosów)