projekcja psychologia

Projekcja to pierwotny mechanizm obronny polegający na przypisywaniu innym osobom swoich własnych przekonań, nieakceptowanych lub niechcianych cech, myśli, emocji i zachowań. Projektowanie jako mechanizm psychologiczny to proces psychologiczny polegający na interpretowaniu tego, co pochodzi z wnętrza jednostki, jako czegoś pochodzącego z zewnątrz.

Osoby stosujące ten mechanizm obronny, nieświadomie przenoszą swoje własne nieprzyjemne uczucia lub myśli na innych, często na osoby z najbliższego otoczenia, z którymi mają bezpośredni kontakt. 

Przykłady projekcji

Przykładem projekcji może być sytuacja, w której osoba czuje się zazdrosna o czyjąś pozycję zawodową, ale nie chce przyznać sobie, że odczuwa zawiść. W takim przypadku osoba może próbować zredukować swoje nieprzyjemne uczucia, przypisując innym ludziom negatywne cechy, takie jak brak skrupułów, zawiść, zazdrość lub nieuczciwość.

  • empatia
  • błędna ocena obiektu prowadząca do zniekształcenia jego obrazu
  • osoba z problemami z zaufaniem obwinia innych o brak zaufania

Popularnym narzędziem używanym do badania mechanizmu projekcyjnego jest test Rorschacha (test plam atramentowych). Badanym pokazywane są abstrakcyjne plamy, a ich odpowiedzi interpretowane są w kontekście ich projekcji psychologicznych.

Twoja ocena