Epizod depresyjny

epizod depresyjny

Epizod depresyjny jest zaburzeniem, które charakteryzuje się zróżnicowanym nasileniem objawów depresyjnych. Objawia się obniżonym nastrojem, utratą energii, zainteresowań oraz uczuciem przygnębienia. Często towarzyszą mu uczucie męczliwości, zaburzenia snu, apetytu, masy ciała oraz myśli samobójcze. Koncentracja może być utrudniona, a myśli i odczucia skoncentrowane na pesymistycznym myśleniu, poczuciu beznadziei i niskiej samoocenie.

Przebieg epizodu depresyjnego

Przebieg epizodu depresyjnego może być różnorodny i może ulegać zmianom z dnia na dzień, jednak diagnoza jest zwykle stawiana po okresie trwania nie krótszym niż 2 tygodnie. Objawy najczęściej nasilają się rano. Epizod depresyjny często może ujawnić uprzednio istniejące lęki, fobie, uzależnienia od substancji lub hipochondrię. Istnieje ryzyko wystąpienia samouszkodzeń, zachowań autoagresywnych lub samobójstwa. Mimo podziału na łagodne, umiarkowane i ciężkie epizody depresyjne, diagnoza epizod depresyjnego dotyczy tylko pierwszego epizodu, każdy kolejny epizod choroby uprawnia diagnostę do diagnozy zaburzenia depresyjnego nawracającego.

W epizodzie łagodnym objawy nie muszą osiągać pełnego nasilenia, choć utrudniają codzienne obowiązki, nie uniemożliwiają ich wykonania. W epizodzie umiarkowanym niektóre objawy mogą osiągnąć pełne nasilenie, a spektrum objawów o niepełnym nasileniu jest szerokie, powodując znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu osobistym i zawodowym. W ciężkim epizodzie chory nie jest w stanie wykonywać czynności domowych i zawodowych, a pojawiające się zahamowanie może być poprzedzone dystresem lub pobudzeniem. Czasami mogą występować objawy psychotyczne, takie jak osłupienie, urojenia i omamy.

Objawy epizodu depresyjnego

Podczas epizodu depresyjnego osoba może doświadczać wielu fizycznych, emocjonalnych i poznawczych objawów, takich jak:

  • obniżony nastrój przez większość dnia, prawie codziennie
  • zmniejszone zainteresowanie i przyjemność z wcześniej lubianych aktywności
  • zmęczenie, brak energii
  • zaburzenia snu, takie jak bezsenność lub nadmierna senność
  • zmiany w apetycie i wadze, utrata lub przyrost masy ciała
  • trudności w koncentracji, podejmowaniu decyzji i pamięci
  • poczucie beznadziejności, pesymizm, poczucie winy lub bezwartościowości
  • myśli samobójcze lub samookaleczające

Epizody depresyjne mogą mieć różne nasilenie i trwać przez określony czas, zazwyczaj co najmniej przez dwa tygodnie. Mogą one znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie, relacje społeczne, pracę i ogólny stan zdrowia psychicznego.

Twoja ocena

Przyczyny nerwicy

Nerwica jest złożonym zaburzeniem psychicznym, a jej przyczyny mogą być wielorakie i różnić się w zależności od osoby. Oto kilka czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju nerwicy: Czynniki genetyczne…

Perseweracja

Perseweracja to pojęcie używane w psychologii i neuropsychologii odnoszące się do powtarzania lub uporczywego trwania przy określonym działaniu, myśli, słowie lub temacie, mimo braku celowości lub sensowności tego powtarzania. Jest…

Zaburzenia neurologiczne

Zaburzenia neurologiczne to różnorodne schorzenia, które dotyczą układu nerwowego, w tym mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i układu nerwowego autonomicznego. Mogą one mieć różne przyczyny, takie jak predyspozycje genetyczne, być…