Fobia

fobia

Fobia jest rodzajem zaburzenia lękowego, które charakteryzuje się silnym, irracjonalnym strachem przed konkretnymi sytuacjami, przedmiotami, miejscami lub działaniami. Osoby cierpiące na fobie często doświadczają nieodpartej potrzeby unikania obiektów lub sytuacji, które wywołują lęk.

Fobia to rodzaj lęku, który występuje wobec określonych przedmiotów lub sytuacji, które nie stanowią rzeczywistego zagrożenia. Chory doświadcza silnej niechęci do kontaktu z nimi i może reagować negatywnie, począwszy od subtelnych oznak lęku aż do silnego przerażenia. Fobia często towarzyszy również depresji i występuje przede wszystkim u kobiet.

Fobie mogą mieć różne źródła i objawy, a ich nasilenie może się różnić w zależności od osoby i konkretnego przypadku. Niektóre powszechne fobie obejmują lęk przed pająkami (arachnofobia), lęk przed sytuacjami społecznymi (fobia społeczna), lęk przed lotem samolotem (aviatofobia), lęk przed zamkniętymi przestrzeniami (klaustrofobia), lęk przed wysokością (akrofobia), lęk przed tłumem (ochlofobia), lęk przed publicznym wystąpieniem (glossofobia), czy  lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni lub w miejscach publicznych (agorafobia) lub lęk przed konkretnym obiektem lub sytuacją (fobia swoista).

Fobie mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia osób nimi dotkniętych . Mogą prowadzić do unikania sytuacji wywołujących lęk, co może ograniczać możliwości rozwoju, pracy czy utrzymania zdrowych relacji społecznych.

 

Twoja ocena