Agorafobia

agorafobia

Agorafobia jest jednym z rodzajów zaburzeń lękowych i odnosi się do silnego strachu przed sytuacjami lub miejscami, w których trudno jest uciec lub otrzymać pomoc w razie wystąpienia ataku paniki lub innych objawów lękowych. Najczęściej przejawia się jako lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, w miejscach publicznych, samotnym podróżowaniem, wyjściem z domu, wejściem do sklepu, przebywaniem w tłumie. Osoby z agorafobią często unikają takich miejsc lub sytuacji, które mogą wywołać lęk, co może prowadzić do znacznego ograniczenia ich codziennego funkcjonowania. Chociaż objawy lęku mogą być praktycznie niewidoczne z powodu skutecznych strategii unikania, towarzyszą jej często objawy natręctw lub depresji, a także ataki paniki.

Cechy agorafobii

Strach przed opuszczeniem bezpiecznego miejsca

Osoby z agorafobią często odczuwają silny lęk związany z myślą o opuszczeniu swojego domu lub innego miejsca, które uważają za bezpieczne. Mogą czuć się bezbronni, niepewni lub przekonani, że nie będą w stanie zapanować nad swoimi objawami lękowymi w przypadku opuszczenia tego miejsca.

Unikanie sytuacji lub miejsc publicznych

Osoby z agorafobią unikają często sytuacji lub miejsc, takich jak tłumy, transport publiczny, centra handlowe, place publiczne czy podróże samolotem. Czasem unikanie może być skrajne, prowadząc do izolacji społecznej.

Obawy związane z utratą kontroli

Osoby z agorafobią często obawiają się utraty kontroli nad swoimi emocjami lub ciałem w przypadku wystąpienia ataku paniki lub innych objawów lękowych. To zwiększa lęk przed sytuacjami, w których trudno jest uciec lub otrzymać pomoc.

Objawy lękowe agorafobii

Agorafobii mogą towarzyszyć objawy lękowe, takie jak ataki paniki, uczucie duszności, kołatanie serca, zawroty głowy, pocenie się, nudności lub drżenie.

Twoja ocena