Zaburzenia somatyzacyjne

zaburzenia somatyzacyjne

Zaburzenie somatyzacyjne jest jednym z zaburzeń somatoformicznych. Charakteryzuje się przewlekłymi i różnorodnymi objawami somatycznymi, które powodują znaczne cierpienie i upośledzenie funkcjonowania, a także prowadzą do częstych wizyt u lekarza i badań diagnostycznych.

Osoby cierpiące na zaburzenie somatyzacyjne często skupiają się na swoich objawach fizycznych i przekonują się, że są one wyrazem poważnej choroby fizycznej, pomimo braku medycznych dowodów na obecność takiej choroby. Objawy mogą obejmować ból różnych części ciała, zaburzenia snu, problemy z trawieniem, nudności, zawroty głowy, osłabienie czy zaburzenia miesiączkowania u kobiet. Objawy te mogą być różnorodne, zmieniać się w czasie i często wpływać na różne aspekty życia codziennego, w tym relacje interpersonalne i wydajność zawodową.

Zaburzenie somatyzacyjne jest diagnozowane na podstawie określonych kryteriów diagnostycznych, takich jak występowanie wielu objawów somatycznych przez długi czas, brak medycznych wyjaśnień dla tych objawów oraz znaczne cierpienie i upośledzenie funkcjonowania. Diagnoza opiera się na dokładnym wywiadzie medycznym i psychologicznym oraz wykluczeniu innych przyczyn somatycznych objawów.

Twoja ocena

Relacje interpersonalne

Relacje interpersonalne odnoszą się do interakcji, połączeń i powiązań między osobami. Są to relacje, które nawiązujemy z innymi ludźmi w naszym otoczeniu, włączając w to bliskie relacje, przyjaźnie, relacje zawodowe…

Amplifikacja

Amplifikacja w psychologii odnosi się do procesu zwiększania, wzmacniania lub uwydatniania pewnych aspektów doświadczeń, myśli, emocji lub zachowań. Może być stosowane w różnych kontekstach i metodach terapeutycznych. Oto kilka przykładów,…

Dysforia

Dysforia to stan emocjonalny charakteryzujący się uczuciem ogólnego niezadowolenia, niepokoju lub smutku. Jest przeciwieństwem euforii i oznacza nieprzyjemne odczucia emocjonalne. Dysforia może objawiać się na różne sposoby, takie jak przygnębienie,…