fobia

Fobia

Fobia jest rodzajem zaburzenia lękowego, które charakteryzuje się silnym, irracjonalnym strachem przed konkretnymi sytuacjami, przedmiotami, miejscami lub działaniami. Osoby cierpiące na fobie często doświadczają nieodpartej potrzeby unikania obiektów lub sytuacji, które wywołują lęk. Fobia to rodzaj lęku, który występuje wobec określonych przedmiotów lub sytuacji, które nie stanowią rzeczywistego zagrożenia. Chory doświadcza silnej niechęci do kontaktu z nimi i może reagować negatywnie, począwszy od subtelnych oznak lęku aż do silnego przerażenia. Fobia często towarzyszy również depresji …

zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne ( obsessive-compulsive disorder) są rodzajem zaburzeń lękowych, które charakteryzują się występowaniem nawracających obsesji i kompulsji. Obsesje są niepożądanymi, natrętnymi myślami, obrazami lub impulsami, które wywołują silny lęk lub niepokój. Kompulsje natomiast to powtarzające się działania lub rytuały, które osoba wykonuje w celu złagodzenia lęku związanego z obsesjami. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne są chorobą psychiczną, która manifestuje się pojawianiem się uporczywych myśli i działań, których wykonanie chory odczuwa jako przymus, pomimo świadomości, że są one pozbawione …

fobia społeczna

Fobia społeczna

Fobia społeczna (lęk społeczny, zaburzenie lękowe społeczne) jest rodzajem zaburzeń lękowych, który charakteryzuje się silnym i nieuzasadnionym lękiem przed sytuacjami społecznymi. Jest to rodzaj zaburzenia lękowego, w którym osoba doświadcza silnego lęku przed negatywną oceną ze strony społeczeństwa, na przykład krytyką lub wyśmianiem. Objawy tego zaburzenia mogą mieć różne nasilenie, ale często prowadzą do trudności w normalnym funkcjonowaniu, prowadząc do unikania sytuacji społecznych lub wywołując ataki paniki. Towarzyszą mu również objawy fizyczne, takie jak nadmierne …

agorafobia

Agorafobia

Agorafobia jest jednym z rodzajów zaburzeń lękowych i odnosi się do silnego strachu przed sytuacjami lub miejscami, w których trudno jest uciec lub otrzymać pomoc w razie wystąpienia ataku paniki lub innych objawów lękowych. Najczęściej przejawia się jako lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, w miejscach publicznych, samotnym podróżowaniem, wyjściem z domu, wejściem do sklepu, przebywaniem w tłumie. Osoby z agorafobią często unikają takich miejsc lub sytuacji, które mogą wywołać lęk, co może prowadzić do …

zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to grupa chorób psychicznych, charakteryzujących się występowaniem nadmiernego, nieproporcjonalnego lęku lub obaw, które często prowadzą do znaczących trudności w codziennym funkcjonowaniu. Istnieje kilka głównych rodzajów zaburzeń lękowych: Zaburzenia lękowe uogólnione (generalized anxiety disorder) Zaburzenia te charakteryzują się doświadczaniem chronicznego i nadmiernego lęku oraz niepokoju, związanych z różnymi życiowymi sytuacjami. Osoby ich doświadczające mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich obaw, a lęk może być często nieuzasadniony lub nieproporcjonalny do sytuacji. Zaburzenia paniczne Charakteryzuje się …

Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia nerwicowe to zespoły o symptomatologii zarówno psychicznej jak i somatycznej, występujące bez uchwytnych zmian organicznych. Krytyczne z puntu widzenia diagnostyki objawy i cechy to występowanie objawów psychicznych (lęk, nastrój depresyjny, natrętne myśli, zaburzenia pamięci, rozdrażnienie, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne), występowanie objawów somatycznych, często cechy osobowości neurotycznej, przewlekła sytuacja konfliktowa w wywiadzie oraz obecność czynników stresogennych. W procesie diagnostycznym konieczne jest wykluczenie: przyczyn somatogennych oraz wpływu substancji psychoaktywnych na obraz kliniczny. Zaburzeniami nerwicowymi określa się …

Czym jest neuroza?

Neuroza to termin, który w psychologii i psychiatrii był w przeszłości powszechnie używany do opisu szerokiego spektrum niepsychotycznych zaburzeń psychicznych, charakteryzujących się objawami lękowymi, w których zwykle nie dochodzi do utraty kontaktu z rzeczywistością i którym nie towarzyszą uogólnione zaburzenia funkcjonowania. Neuroza to synonim nerwicy lub zaburzeń lękowych, a dokładniej grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanej symptomatyce, określana również jako zaburzenia neurotyczne. Neuroza – współcześnie określana jako nerwica – to nazwa niepsychotycznego zaburzenia psychicznego. Najczęściej definiowana jest …