lęk paniczny
Nerwice

Lęk paniczny

Lęk paniczny to rodzaj zaburzenia lękowego charakteryzujący się nagłym, nieoczekiwanym i intensywnym uczuciem niepokoju lub strachu. Osoby doświadczające panicznego lęku często opisują uczucie utraty kontroli nad sobą, strach przed śmiercią lub szaleństwem. Objawy lęku panicznego mogą obejmować: Nagłe uczucia niepokoju lub lęku. Silne bicie serca, przyspieszony puls lub uczucie kołatania serca. Możliwość wystąpienia duszności lub …

zaburzenia somatyzacyjne
Nerwice

Zaburzenia somatyzacyjne

Zaburzenie somatyzacyjne jest jednym z zaburzeń somatoformicznych. Charakteryzuje się przewlekłymi i różnorodnymi objawami somatycznymi, które powodują znaczne cierpienie i upośledzenie funkcjonowania, a także prowadzą do częstych wizyt u lekarza i badań diagnostycznych. Osoby cierpiące na zaburzenie somatyzacyjne często skupiają się na swoich objawach fizycznych i przekonują się, że są one wyrazem poważnej choroby fizycznej, pomimo …

osobowość wieloraka
Nerwice

Osobowość wieloraka

Osobowość wieloraka to zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, znane również jako osobowość podwójna mnoga, wielorakość osobowości, rozszczepienie osobowości, osobowość naprzemienna, rozdwojenie osobowości, rozdwojenie jaźni, osobowość mnoga – jest jednym z zaburzeń dysocjacyjnych, które charakteryzuje się występowaniem dwóch lub więcej odrębnych tożsamości lub stanów osobowości (choć liczba ta może sięgać nawet dwustu), które przejmują kontrolę nad jednostką w …