Deficyty poznawcze

deficyty poznawcze

Deficyty poznawcze (deficyty kognitywne) odnoszą się do zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym, które obejmują procesy myślowe i poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, koncentracja, myślenie, rozumienie, zdolności poznawcze i funkcje wykonawcze. Deficyty poznawcze mogą ujawniać się w różnych kontekstach, takich jak zaburzenia neurologiczne, urazy mózgu, starzenie się bądź zaburzenia psychiczne.

Oto kilka przykładów deficytów poznawczych występujących w różnych obszarach:

  • Pamięć – osoba może mieć trudności z zapamiętywaniem nowych informacji, przywoływaniem wcześniej nabytych informacji lub utrzymywaniem uwagi na dłuższy czas. Mogą występować problemy z pamięcią krótkotrwałą lub długotrwałą.
  • Uwaga i koncentracja – osoba może mieć trudności z utrzymaniem skupienia uwagi na zadaniu, łatwo rozpraszać się, mieć trudności z filtrowaniem bodźców zewnętrznych lub przełączaniem uwagi między zadaniami.
  • Myślenie i rozumienie – deficyty poznawcze mogą wpływać na zdolność do logicznego myślenia, rozumienia abstrakcyjnych pojęć, planowania, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
  • Zdolności poznawcze – osoba może mieć trudności z przetwarzaniem informacji, analizowaniem danych, rozumieniem złożonych zagadnień matematycznych lub logicznych, a także z adaptacją do nowych sytuacji.
  • Funkcje wykonawcze – deficyty poznawcze mogą wpływać na zdolności kontrolne, takie jak zdolność do organizowania, planowania, samokontroli, elastycznego myślenia i monitorowania własnego postępowania.

Deficyty poznawcze mogą mieć istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie osoby, jej zdolność do pracy, nauki, interakcji społecznych i niezależnego życia. W przypadku podejrzenia wystąpienia deficytów poznawczych ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą w dziedzinie neurologii, psychologii lub neuropsychologii, którzy mogą przeprowadzić odpowiednie badania, a w razie pozytywnej diagnozy zaproponują odpowiednie leczenie i proces rehabilitacji.

Twoja ocena

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to forma profesjonalnej pomocy psychologicznej dla osób, które borykają się z różnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi lub behawioralnymi. Jest to proces, w którym psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra, współpracuje z…

Altruizm

Altruizm odnosi się do postawy i działania polegającego na niesieniu pomocy innym bez oczekiwania korzyści lub nagrody dla siebie. Osoba przejawiająca altruizm kieruje swoje działania na rzecz dobra innych ludzi,…

Odwrócenie

Odwrócenie to wtórny mechanizm obronny  polegający na inicjowaniu scenariuszy, w których pozycja osoby ulega zmianie – z podmiotu na przedmiot lub z przedmiotu na podmiot. Przykłady odwrócenia – zabawa lalkami…