dezintegracja
Psychoterapia

Dezintegracja osobowości

Dezintegracja osobowości to złożony proces psychologiczny, który może występować u jednostki w różnych etapach jej życia. Termin ten jest często używany w psychologii i psychoterapii, aby opisać rozpad struktury osobowości lub zmiany w jej funkcjonowaniu. Dezintegracja osobowości może mieć różne przyczyny, przejawy i skutki, dlatego warto omówić ten temat bardziej szczegółowo. Osobowość jest integralną częścią …

skuteczność psychoterapii
Psychoterapia

Skuteczność psychoterapii

Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej Szereg badań dotyczących skuteczności psychoterapii psychodynamicznej przeprowadzonych wśród pacjentów wykazujących objawy powszechnych zaburzeń psychicznych (lękowych, depresyjnych, często połączonych z zaburzeniami relacji interpersonalnych bądź zaburzeniami osobowości) prowadzi do dwóch ogólnych wniosków: dane empiryczne poświadczają skuteczność psychoterapii psychodynamicznej, która prowadzi do znaczącej poprawy jakości życia psychicznego pacjentów; skuteczność psychoterapii psychodynamicznej jest porównywalna do skuteczności …

skuteczna psychoterapia
Psychoterapia

Skuteczna psychoterapia

Skuteczna psychoterapia psychodynamiczna pozwala pacjentowi wyleczyć zaburzenia psychiczne, wypracować efektywne sposoby radzenia sobie z problemami, lepiej zrozumieć samego siebie, zwiększyć poczucie sprawczości podejmowanych przez siebie działań i przede wszystkim uzdrowić relacje z innymi ludźmi. Dla psychoterapeuty współpracującego z pacjentem istotny jest szereg czynników: sposób wyrażania emocji przez pacjenta, identyfikacja stosowanych przez niego strategii oporu, rozpoznawanie …