Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna

intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna

Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP – Intensive Short Term Dynamics Psychotherapy) to specyficzna forma terapii psychodynamicznej, która skupia się na szybkim, skoncentrowanym działaniu terapeutycznym w celu osiągnięcia pozytywnych zmian u pacjenta. ISTDP opiera się na założeniu, że intensywna i skoncentrowana praca terapeutyczna może prowadzić do szybszych rezultatów terapeutycznych w porównaniu z tradycyjną terapią długoterminową.

Główne cechy intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej to:

Skoncentrowane na celu terapii

Terapia jest skupiona na określonym celu terapeutycznym, który jest zdefiniowany i omawiany na wczesnym etapie terapii. Terapeuta i pacjent wspólnie ustalają cele, na których będą się skupiać.

Intensywność terapii

ISTDP ma intensywny charakter, co oznacza, że sesje terapeutyczne odbywają się częściej niż w tradycyjnej terapii, np. kilka razy w tygodniu. Intensywność sesji ma na celu zintensyfikowanie procesu terapeutycznego i przyspieszenie zmiany.

Skoncentrowane na relacji terapeutycznej

Relacja terapeutyczna ma kluczowe znaczenie w ISTDP. Terapeuta i pacjent budują mocne i zaufane więzi, co umożliwia głębszą eksplorację problemów pacjenta.

Analiza przeniesień

Terapia skupia się na badaniu i rozumieniu przeniesień na terapeutę uczuć, myśli i oczekiwań pacjenta. Analiza przeniesień jest ważnym elementem ISTDP pomagając pacjentowi zrozumieć i przepracować trudne relacje i wzorce zachowań.

Interpretowanie nieświadomych treści

Terapeuta wykorzystuje interpretacje, aby pomóc pacjentowi w zrozumieniu nieświadomych procesów i konfliktów, które wpływają na jego funkcjonowanie. Interpretacje pomagają pacjentowi uzyskać nowe spojrzenie na swoje doświadczenia i prowadzą do pozytywnych zmian.

Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna jest szczególnie skuteczna w przypadku zaburzeń osobowości, takich jak zaburzenie borderline czy zaburzenia narcystyczne, oraz w przypadku krótkotrwałych kryzysów emocjonalnych. Terapeuci specjalizujący się w tej metodzie terapeutycznej często przechodzą odpowiednie szkolenia i posiadają doświadczenie w pracy z tą metodą.

Ważne jest, aby pamiętać, że intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna jest procesem terapeutycznym, który wymaga zaangażowania i otwartości ze strony pacjenta. Efekty terapii mogą być szybkie, ale również intensywne dla pacjenta, dlatego istotne jest, aby terapia była odpowiednio dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Twoja ocena