Niestabilność emocjonalna

niestabilność emocjonalna

Niestabilność emocjonalna jest jednym z aspektów osobowości związanych z modelem Wielkiej Piątki, zwłaszcza odniesionym do wymiaru neurotyczności. Osoby o wyższym poziomie niestabilności emocjonalnej mogą doświadczać silnych i często zmieniających się emocji, trudności w regulacji emocji oraz reakcji na stres. Cechy związane z niestabilnością emocjonalną to:

Intensywne emocje

Osoby o wyższym poziomie niestabilności emocjonalnej często doświadczają silnych i intensywnych emocji. Mogą mieć trudności z utrzymaniem emocjonalnej równowagi i kontrolą nad swoimi reakcjami emocjonalnymi.

Zmienność nastrojów

Osoby z niestabilnością emocjonalną mogą doświadczać częstych zmian nastroju. Mogą przejść od stanów radości i entuzjazmu do smutku, niepokoju lub irytacji w krótkim czasie.

Trudności w regulacji emocji

Niestabilność emocjonalna może powodować trudności w regulacji emocji. Osoby z tym wyzwaniem mogą mieć trudności z kontrolą negatywnych emocji, takich jak lęk, gniew czy smutek.

Wrażliwość na stres

Osoby z niestabilnością emocjonalną mogą być bardziej wrażliwe na stresujące sytuacje. Stres może wywoływać silne emocje, co utrudnia skuteczną adaptację i radzenie sobie w takich sytuacjach.

Zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych

Wysoki poziom niestabilności emocjonalnej może wiązać się z większym ryzykiem wystąpienia różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, zaburzenia osobowości czy zaburzenia jedzenia.

Twoja ocena

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju, znane również jako zaburzenia afektywne, to grupa chorób psychicznych, które charakteryzują się zaburzeniami emocjonalnymi i nastroju. Osoby z zaburzeniami nastroju doświadczają zmian w swoim nastroju, które mogą obejmować…

Model Wielkiej Piątki

Model Wielkiej Piątki, znany również jako Big Five, jest jednym z najważniejszych modeli opisujących osobowość. Obejmuje pięć głównych wymiarów osobowości, które opisują różnice między ludźmi w zakresie ich cech osobowościowych….

Czynniki leczące w psychoterapii

Psychoterapia jest procesem, w którym można wyodrębnić wiele różnych czynników leczących przyczyniających się do pozytywnych zmian u klienta. Główne czynniki leczące w psychoterapii Relacja terapeutyczna Silna i wspierająca relacja między…