Model Wielkiej Piątki

model wielkiej piątki

Model Wielkiej Piątki, znany również jako Big Five, jest jednym z najważniejszych modeli opisujących osobowość. Obejmuje pięć głównych wymiarów osobowości, które opisują różnice między ludźmi w zakresie ich cech osobowościowych. Oto opis każdego z tych wymiarów:

Neurotyczność (lub emocjonalna stabilność)

Ten wymiar odzwierciedla różnice w stabilności emocjonalnej. Osoby o wysokim poziomie neurotyczności mogą być bardziej podatne na doświadczanie negatywnych emocji, takich jak lęk, niepokój i depresja, oraz mogą mieć trudności w regulacji emocji w odpowiedzi na stres. Natomiast osoby o niskim poziomie neurotyczności są bardziej emocjonalnie stabilne i mniej narażone na negatywne emocje.

Ekstrawersja

Ten wymiar opisuje różnice w skłonności do aktywności społecznej i zewnętrznej ekspresji. Osoby ekstrawertyczne są towarzyskie, energiczne i lubią być w centrum uwagi. Mają tendencję do nawiązywania kontaktów społecznych, bycia optymistycznymi i poszukiwania stymulacji zewnętrznej. Osoby o niskim poziomie ekstrawersji (czyli introwertycy) preferują spokojniejsze i bardziej skoncentrowane na sobie działania, potrzebują czasu na samotność, a interakcje społeczne mogą ich męczyć.

Ugodowość

Ten wymiar odzwierciedla różnice w tendencji do bycia życzliwym, współpracującym i ugodowym w relacjach interpersonalnych. Osoby o wysokim poziomie ugodowości są sympatyczne, troskliwe i łatwo nawiązują trwałe więzi. Mają tendencję do unikania konfliktów i dążenia do harmonii. Osoby o niskim poziomie ugodowości mogą być bardziej krytyczne, skeptyczne i skłonne do konfrontacji.

Sumienność

Ten wymiar opisuje różnice w zakresie organizacji, dokładności, samodyscypliny i odpowiedzialności. Osoby sumienne są zwykle staranne, rzetelne, planujące i odpowiedzialne. Mają tendencję do dążenia do celów i wykonania swoich obowiązków. Osoby o niskim poziomie sumienności mogą być bardziej spontaniczne, elastyczne i mniej zorganizowane.

Otwartość na doświadczenie

Ten wymiar odzwierciedla różnice w zakresie zainteresowań artystycznych, kreatywności, ciekawości i tolerancji wobec nowych idei.

Twoja ocena