Dewaluacja

dewaluacja psychologia

Dewaluacja to pierwotny mechanizm obronny będący odwrotnym procesem do idealizacji, spowodowany jest rozczarowaniem osobą wcześniej idealizowaną. Dewaluacja polega na zmniejszaniu lub pomniejszaniu znaczenia lub wartości innej osoby w celu ochrony własnego ego lub zminimalizowania zagrożenia emocjonalnego. Jest to sposób, w jaki umysł radzi sobie z trudnymi lub konfliktowymi myślami, uczuciami lub doświadczeniami, aby uniknąć dyskomfortu psychicznego.

Dewaluacja to mechanizm obronny, który polega na zaniżaniu wartości lub znaczenia określonych uczuć, idei lub obiektów w celu zminimalizowania związanego z nimi lęku lub niepokoju. Ten proces może mieć miejsce na poziomie świadomości lub być bardziej nieświadomy, pomagając jednostce radzić sobie z sytuacjami, które wywołują napięcia emocjonalne.

Dewaluacja często pojawia się w sytuacjach, w których stajemy przed trudnościami związanymi z własnymi uczuciami, wartościami lub relacjami interpersonalnymi. W wyniku tego mechanizmu obronnego możemy minimalizować znaczenie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń emocjonalnych.

Twoja ocena