Idealizacja

idealizacja psychologia

Idealizacja to pierwotny mechanizm obronny polegający na posiadaniu przekonania, że ktoś, do kogo jesteśmy przywiązani, jest wszechwiedzący i/lub wszechmocny, dzięki czemu czujemy się przy nim bezpiecznie. Procesem przeciwnym do idealizacji jest dewaluacja.

Przykłady idealizacji

– przekonanie, że lekarz jest w stanie wyleczyć naszego śmiertelnie chorego partnera- wiara, że przywódca sekty jest nieomylny

– przeświadczenie dziecka, że rodzic jest w stanie powstrzymać burzę

Twoja ocena