idealizacja psychologia
Psychologia

Idealizacja

Pierwotny mechanizm obronny Opis Przykłady idealizacji
Idealizacja Idealizacja to przekonanie, że ktoś, do kogo jesteśmy przywiązani, jest wszechwiedzący i/lub wszechmocny, dzięki czemu czujemy się przy nim bezpiecznie. – przekonanie, że lekarz jest w stanie wyleczyć naszego śmiertelnie chorego partnera- wiara, że przywódca sekty jest nieomylny

– przeświadczenie dziecka, że rodzic jest w stanie powstrzymać burzę

Twoja ocena