identyfikacja

Identyfikacja to wtórny mechanizm obronny polegający na upodabnianiu się do innej osoby poprzez przejmowanie jej cech, myśli, postaw i zachowań. Mechanizm identyfikacji polega na przyjęciu przez jednostkę zachowań, postaw, przekonań lub cech osobowości innych osób jako własnych, w celu ochrony przed negatywnymi emocjami, np. niepewnością, lękiem, poczuciem winy lub wstydem. 

Chociaż identyfikacja może pomóc jednostce w zmniejszeniu niepokoju i lęku, może również prowadzić do utraty poczucia tożsamości i zaniedbywania swoich własnych potrzeb. Ponadto, identyfikacja może utrudniać jednostce rozwiązanie problemów i podejmowanie decyzji, ponieważ polega na przejmowaniu zachowań i postaw innych osób, a nie na uznaniu i wykorzystaniu swojego własnego doświadczenia życiowego oraz wiedzy.

Przykłady identyfikacji

Przykładem identyfikacji może być sytuacja, w której osoba, która doświadczyła przemocy domowej będąc dzieckiem, może identyfikować się z agresorem i przejmować jego postawy i zachowania, jako sposób na radzenie sobie z traumatycznym doświadczeniem. Inny przykład to osoby, które przejmują przekonania od przywódców w sekcie bądź liderów grup.

– naśladowanie ojca, który wielokrotnie rozwiązywał swoje problemy przy pomocy siły

– przejęcie systemu wartości od przywódcy sekty

Twoja ocena