Zaprzeczenie

zaprzeczenie

Zaprzeczenie to pierwotny mechanizm obronny objawiający się jako odmowa przyjęcia do świadomości niektórych, zwykle bolesnych, aspektów rzeczywistości.

Przykłady zaprzeczenia

– ignorowanie dowodów na wykorzystywanie seksualne dziecka

– nieprzyjmowanie do wiadomości swojego problemu z alkoholizmem

– lekceważenie własnych ograniczeń (mania)

Twoja ocena