Hipomania

hipomania

Hipomania to stan emocjonalny charakteryzujący się podwyższonym nastrojem, zwiększoną energią i aktywnością, ale o mniejszym nasileniu niż w pełnej manii. Osoby doświadczające hipomanii mogą być bardziej towarzyskie, pełne entuzjazmu, kreatywne i produktywne. Mogą również wykazywać zwiększoną pewność siebie, mniej potrzeby snu oraz skłonność do podejmowania ryzyka lub impulsywnych działań.

Hipomania jest często obserwowana w chorobie afektywnej dwubiegunowej, gdzie występują okresy hipomanii naprzemiennie z epizodami depresji lub manii pełnej. Ważne jest zauważenie, że hipomania różni się od pełnej manii, ponieważ objawy hipomanii nie są na tyle nasilone, aby prowadzić do znaczących problemów w funkcjonowaniu społecznym czy zawodowym, ani nie powodują utraty kontaktu z rzeczywistością.

Ocena 4/5 - (1 głosów)