zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju, znane również jako zaburzenia afektywne, to grupa chorób psychicznych, które charakteryzują się zaburzeniami emocjonalnymi i nastroju. Osoby z zaburzeniami nastroju doświadczają zmian w swoim nastroju, które mogą obejmować epizody depresji, manii lub mieszane epizody zawierające cechy zarówno depresyjne, jak i maniakalne.

Najczęściej występujące zaburzenia nastroju to:

Depresja

Osoby z depresją doświadczają głębokiego smutku, utraty zainteresowania i przyjemności, uczucia beznadziejności, zmęczenia, zaburzeń snu i apetytu, problemy z koncentracją oraz myśli samobójcze. Depresja może mieć różne nasilenie, od łagodnego do ciężkiego.

Zaburzenie dwubiegunowe

Zaburzenia dwubiegunowe charakteryzują się występowaniem epizodów manii (okres wzmożonego nastroju, pobudzenia, nadmiernego poczucia własnej wartości) oraz epizodów depresyjnych. Istnieją różne typy zaburzenia dwubiegunowego, takie jak typ I, typ II i cyklotymia.

Zaburzenie afektywne sezonowe

Jest to rodzaj depresji, który występuje cyklicznie w określonych porach roku, najczęściej jesienią i zimą, gdy występuje zmniejszone nasłonecznienie. Osoby z tym zaburzeniem doświadczają objawów depresyjnych w określonym sezonie, a ich nastroje poprawiają się w okresie letnim.

Zaburzenia afektywne okresowe

Zaburzenie afektywne okresowe to forma zaburzenia nastroju, w której osoba doświadcza cyklicznych epizodów zmian nastroju, które mogą być związane z cyklem menstruacyjnym.

Leczenie zaburzeń nastroju obejmuje różne podejścia terapeutyczne. Najczęściej stosowanymi metodami są farmakoterapia (przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, stabilizatorów nastroju lub leków przeciwpadaczkowych), psychoterapia oraz terapia światłem dla zaburzeń afektywnych sezonowych.

Twoja ocena