Psychologia, a zwłaszcza w teoria psychodynamiczna wskazuje na istnienie wielu różnych mechanizmów obronnych.  Substytucja jest jednym z pierwotnych mechanizmów obronnych. Koncepcja substytucji jako psychodynamicznego mechanizmu obronnego, odnosi się do zastępowania nieakceptowanych myśli, emocji lub zachowań, ich bardziej akceptowalnymi formami.

Przykłady substytucji

Celem substytucji jest zminimalizowanie niepokoju psychicznego. Na przykład, jeśli ktoś ma trudności z radzeniem sobie z uczuciem gniewu wobec bliskiej osoby, może posłużyć się mechanizmem substytucji, zastępując gniew bardziej akceptowalnym stanem emocjonalnym, takim jak smutek. W ten sposób osoba unika bezpośredniego doświadczania trudnych emocji oraz konsekwencji z nich wynikających.

Ocena 5/5 - (1 głosów)