nadwrażliwość emocjonalna psychologia

Nadwrażliwość emocjonalna

Nadwrażliwość emocjonalna to stan, w którym reagujemy na bodźce emocjonalne lub stresujące z większą intensywnością i wrażliwością. Osoby nadwrażliwe emocjonalnie często doświadczają emocji bardziej intensywnie, co może prowadzić do trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami i interakcjami społecznymi. Przyczyny nadwrażliwości emocjonalnej Genetyka Nadwrażliwość emocjonalna może mieć podłoże genetyczne. Osoby z rodzinną historią zaburzeń emocjonalnych lub nadwrażliwości emocjonalnej mogą być bardziej podatne na ten stan. Środowisko Doświadczenia w okresie dzieciństwa i młodości, takie jak traumatyczne wydarzenia, zaniedbanie lub stres w rodzinie, mogą przyczyniać się do nadwrażliwości emocjonalnej w dorosłym życiu. Wysoka wrażliwość sensoryczna Osoby nadwrażliwe emocjonalnie często mają również wysoką …

niskie poczucie własnej wartości psychologia

Niskie poczucie własnej wartości

Niskie poczucie własnej wartości lub niska samoocena dotyczą sposobu, w jaki postrzegamy siebie samych i jak określamy swoją wartość. Jest to złożone zagadnienie, które ma wpływ na wiele aspektów życia człowieka. Poczucie własnej wartości to subiektywna ocena, którą mamy na swój własny temat. Jest to swoista wewnętrzna ocena siebie, która kształtuje nasze przekonania, emocje i zachowania. Wysokie poczucie własnej wartości jest zazwyczaj związane z większym poczuciem pewności siebie, zdolności do radzenia sobie z trudnościami i osiągania sukcesów w różnych dziedzinach życia. Z drugiej strony – obniżone poczucie własnej wartości jest związane z uczuciem niewystarczalności, bezwartościowości i brakiem wiary w siebie. …

wsparcie społeczne

Wsparcie społeczne

Wsparcie społeczne to szeroki zakres form wsparcia, które osoba otrzymuje od swojego społecznego otoczenia, czyli od rodziny, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów i innych osób z bliskiego otoczenia. Jest to istotny czynnik wpływający na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki oraz na jakość życia. Formy wsparcia społecznego Wsparcie emocjonalne Udzielanie wsparcia emocjonalnego polega na wyrażaniu empatii, akceptacji, troski i zrozumienia dla uczuć i doświadczeń drugiej osoby. Wsparcie emocjonalne jest istotne w radzeniu sobie z trudnościami, redukcji stresu i poczucia samotności. Wsparcie informacyjne Obejmuje dostarczanie informacji, rad i porad, które mogą pomóc osobie w rozwiązaniu problemów, podejmowaniu decyzji czy zdobyciu wiedzy w konkretnym obszarze. …

procesy psychologiczne

Procesy psychologiczne

Procesy psychologiczne stanowią fundament naszego myślenia, zachowania i doświadczeń. Są to skomplikowane operacje mentalne, które zachodzą w naszym umyśle, wpływając na to, w jaki sposób postrzegamy świat, reagujemy na bodźce zewnętrzne i podejmujemy decyzje. Te wewnętrzne procesy są nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania i mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia natury ludzkiej psychiki. Postrzeganie Jednym z fundamentalnych procesów psychologicznych jest postrzeganie. Odbierając bodźce zmysłowe, nasz umysł organizuje te informacje w spójne obrazy i pojęcia. Proces ten nie polega jedynie na biernym odbiorze informacji, lecz także na ich aktywnej interpretacji i przetwarzaniu. Nasze doświadczenia zmysłowe, oczekiwania, emocje i wcześniejsze przekonania mogą wpływać …

trening autogenny Schultza

Trening autogenny Schultza

Trening autogenny Schultza to technika relaksacyjna opracowana przez niemieckiego psychiatrę i psychoterapeutę Johanna Heinricha Schultza w latach 20. XX wieku. Metoda ta ma na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez wpływanie na autonomiczny układ nerwowy za pomocą kontroli umysłowej nad reakcjami ciała. Metoda ta bazuje na wyobrażaniu sobie określonych treści dotyczących bliskiego kontaktu z przyrodą, a także uczucia ciężkości oraz ciepła własnego ciała. Ta twórcza aktywność wyobraźni ma moc wywoływania zmian fizjologicznych w organizmie. Trening autogenny Schultza jest oparty na założeniu, że umysł ma wpływ na ciało, a pewne sugestie mogą wywołać pozytywne zmiany w organizmie. Schultz w oparciu …

zniekształcenia poznawcze

Zniekształcenia poznawcze

Zniekształcenia poznawcze to błędne lub irracjonalne sposoby myślenia, które mogą wpływać na percepcję rzeczywistości, interpretację informacji oraz ocenę sytuacji. Te myślowe pułapki mogą prowadzić do negatywnych emocji, myśli i zachowań. Zniekształcenia poznawcze są często obecne u osób z zaburzeniami psychicznymi, ale również mogą występować u zdrowych jednostek w określonych sytuacjach. Zniekształcenia poznawcze to określone nawyki myślowe, które wykształciliśmy w trakcie życia. To powtarzające się regularnie tendencje do myślenia w określony sposób, niezależnie od tego czy odpowiadają im rzeczywiste fakty. Przykłady zniekształceń poznawczych Myślenie czarno-białe Widzenie sytuacji jako skrajnie pozytywnych lub skrajnie negatywnych, pomijając odcienie szarości. To myślenie prowadzi do nadmiernego …

psychomanipulacje

Psychomanipulacja

Psychomanipulacja to proces wywierania wpływu na myśli, emocje, zachowanie lub decyzje innej osoby przy użyciu różnych technik i strategii, zwykle w celu osiągnięcia korzyści przez manipulatora lub dla jego własnych celów, czasem kosztem osoby wobec której stosowane są techniki psychomanipulacyjne. Psychomanipulacja może obejmować manipulację emocjami, informacjami, perswazję, wykorzystywanie psychologicznych słabości oraz możliwość wpływania na relacje społeczne w celu uzyskania kontroli nad zachowaniem lub myśleniem innej osoby. Techniki psychomanipulacji najczęściej postrzegane są w negatywnym kontekście ze względu na wykorzystywane ich do osiągania nieetycznych i nieuczciwych zamierzeń. Formy psychomanipulacji Perswazja Używanie argumentów, emocji i innego rodzaju wpływu w celu przekonania kogoś do …

marzenia senne

Marzenia senne

Marzenia senne są obszarem badań psychologicznych, który fascynuje badaczy od wielu lat. Psychologia snu i marzeń sennych koncentruje się na analizie, zrozumieniu i wyjaśnianiu natury marzeń sennych, ich funkcji, psychologicznego znaczenia oraz wpływu na zdrowie psychiczne człowieka. Marzenia senne to subiektywne doświadczenia – głównie wizualne, dźwiękowe i emocjonalne – które zachodzą w umyśle człowieka podczas snu. Mogą obejmować różnorodne scenariusze, od codziennych sytuacji po fantastyczne lub surrealistyczne scenografie. Marzenia senne są zazwyczaj trudne do kontrolowania, choć niektórzy ludzie zdolni są świadomie wpływać na treść swoich snów poprzez tzw. świadomy sen. Freudowska teoria marzeń Znany wiedeński psychoanalityk Zygmunt Freud sformułował teorię, …

zwracanie przeciw Ja

Zwracanie przeciw Ja

Zwracanie przeciw Ja to wtórny mechanizm obronny polegający na wycofaniu negatywnych odczuć z obiektu zewnętrznego i skierowaniu ich na własne Ja. Przykłady zwracania przeciw Ja – obwinianie siebie i własnej niedoskonałości za to, że jeden z członków rodziny dopuszcza się wobec nas przemocy – reagowanie na niepowodzenie w sferze prywatnej lub zawodowej atakiem na swoje Ja

zaprzeczenie

Zaprzeczenie

Zaprzeczenie to pierwotny mechanizm obronny objawiający się jako odmowa przyjęcia do świadomości niektórych, zwykle bolesnych, aspektów rzeczywistości. Przykłady zaprzeczenia – ignorowanie dowodów na wykorzystywanie seksualne dziecka – nieprzyjmowanie do wiadomości swojego problemu z alkoholizmem – lekceważenie własnych ograniczeń (mania)