zniekształcenia poznawcze
Psychologia

Zniekształcenia poznawcze

Zniekształcenia poznawcze to błędne lub irracjonalne sposoby myślenia, które mogą wpływać na percepcję rzeczywistości, interpretację informacji oraz ocenę sytuacji. Te myślowe pułapki mogą prowadzić do negatywnych emocji, myśli i zachowań. Zniekształcenia poznawcze są często obecne u osób z zaburzeniami psychicznymi, ale również mogą występować u zdrowych jednostek w określonych sytuacjach. Zniekształcenia poznawcze to określone nawyki …

psychomanipulacje
Psychologia

Psychomanipulacja

Psychomanipulacja to proces wywierania wpływu na myśli, emocje, zachowanie lub decyzje innej osoby przy użyciu różnych technik i strategii, zwykle w celu osiągnięcia korzyści przez manipulatora lub dla jego własnych celów, czasem kosztem osoby wobec której stosowane są techniki psychomanipulacyjne. Psychomanipulacja może obejmować manipulację emocjami, informacjami, perswazję, wykorzystywanie psychologicznych słabości oraz możliwość wpływania na relacje …

marzenia senne
Psychologia

Marzenia senne

Marzenia senne są obszarem badań psychologicznych, który fascynuje badaczy od wielu lat. Psychologia snu i marzeń sennych koncentruje się na analizie, zrozumieniu i wyjaśnianiu natury marzeń sennych, ich funkcji, psychologicznego znaczenia oraz wpływu na zdrowie psychiczne człowieka. Marzenia senne to subiektywne doświadczenia – głównie wizualne, dźwiękowe i emocjonalne – które zachodzą w umyśle człowieka podczas …