Psycholog czy psychoterapeuta?

psycholog czy psychoterapeuta

Oba zawody – psycholog i psychoterapeuta – mają wspólny mianownik w postaci dziedziny nauki jaką jest psychologia. Jednakże mają różne role i pełnią różne funkcje w obszarze dbania o zdrowie psychiczne ludzi.

Psycholog

Psycholog to osoba posiadająca wykształcenie w dziedzinie psychologii. W Polsce psychologiem można zostać po skończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku – psychologia. Psycholog może pracować w różnych obszarach, takich jak diagnostyka psychologiczna, interwencja kryzysowa, badania naukowe, edukacja, zarządzanie zasobami ludzkimi czy poradnictwo i konsultacje psychologiczne. Psychologia uprawiana w sposób akademicki bada procesy myślowe, emocje, zachowanie i interakcje społeczne. Celem tych badań jest zrozumienie ludzkiego umysłu oraz zachowania w różnych kontekstach. Psychologowie jako praktycy, mogą również w ramach uprawiania psychologii klinicznej, przeprowadzać ocenę psychologiczną, wykonywać diagnozy psychologiczne oraz dostarczać wsparcia emocjonalnego i świadczyć poradnictwo psychologiczne.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba, która posiada specjalistyczne wykształcenie i szkolenie w dziedzinie psychoterapii, którego zadaniem jest pomoc osobom w radzeniu sobie z różnymi problemami emocjonalnymi, kryzysami psychicznymi i interpersonalnymi. Głównym celem pracy psychoterapeuty jest pomaganie osobom zmagającym się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi lub zachowawczymi. Poprawa zdrowia psychicznego i dobrostanu pacjenta osiągana jest poprzez przeprowadzanie psychoterapii, rozmowy, oraz stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych.

Często psychoterapeuci są również psychologami, ale nie wszystkie osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty posiadają dyplom ukończenia studiów psychologicznych. Obecnie prawo w Polsce na osoby prowadzące działalność psychoterapeutyczną, nie nakłada takiego wymogu. Psychoterapeuci pracują z klientami, aby pomóc im zrozumieć i rozwiązać swoje trudności, rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie oraz osiągać pożądane cele życiowe. Psychoterapia może być prowadzona w różnych formach, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia psychodynamiczna, czy terapia Gestalt.

Czym różni się psycholog od psychoterapeuty?

Psycholog to osoba z psychologicznym wykształceniem, która może działać w różnych psychologicznych obszarach, a psychoterapeuta to specjalista, który zdobył dodatkowe wykształcenie w dziedzinie psychoterapii i skupia się na pomaganiu ludziom poprzez interwencje terapeutyczne. Psycholog może dostarczyć wsparcia i doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych, podczas gdy psychoterapeuta skupia się na dłuższym procesie terapeutycznym, który pomaga klientowi lepiej zrozumieć samego siebie oraz identyfikować i zmieniać negatywne mechanizmy wpływające na jakość życia. Rolą psychologa jest udzielanie wsparcia psychologicznego, przeprowadzanie diagnozy psychologicznej, wystawianie orzeczeń, prowadzenie działań psychoedukacyjnych oraz dostarczanie natychmiastowej pomocy przeprowadzając interwencje kryzysowe w przypadku kryzysów psychologicznych.

Z kolei psychoterapeuta jest specjalistą przygotowanym do przeprowadzania terapii psychologicznej, mającej na celu leczenie problemów takich jak lęki, depresja, obniżony nastrój czy kryzysy psychiczne. Głównym celem terapii jest poprawa zdrowia psychicznego pacjenta, zwiększenie samoświadomości, poprawa funkcjonowania społecznego i ogólny dobrostan emocjonalny. Psychoterapeuci przeprowadzają sesje terapeutyczne, podczas których pacjenci mogą wyrażać swoje uczucia, myśli i trudności. Terapeuta pomaga pacjentom zrozumieć i rozwiązać problemy oraz rozwijać strategie radzenia sobie z nimi. Psychoterapeuci pomagają w radzeniu sobie z różnymi problemami, takimi jak depresja, lęki, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, zaburzenia osobowości, problemy związane z traumą i wiele innych. Psychoterapeuci wykorzystują różnorodne techniki terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna, terapia interpersonalna, terapia poznawcza, czy terapia poznawczo-behawioralna dialektyczna, w zależności od potrzeb pacjenta i rodzaju problemu. Psychoterapeuci pracują z pacjentami indywidualnie, w grupach lub w ramach terapii rodzinnej, w zależności od kontekstu i rodzaju terapii. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych, co oznacza, że psychoterapeuci mogą mieć różne style pracy, ale wspólnym celem jest wsparcie pacjenta w osiągnięciu lepszego stanu psychicznego i emocjonalnego.

Ocena 5/5 - (1 głosów)