psycholog czy psychoterapeuta
Psychologia

Psycholog czy psychoterapeuta?

Oba zawody – psycholog i psychoterapeuta – mają wspólny mianownik w postaci dziedziny nauki jaką jest psychologia. Jednakże mają różne role i pełnią różne funkcje w obszarze dbania o zdrowie psychiczne ludzi.

Psycholog

Psycholog to osoba posiadająca wykształcenie w dziedzinie psychologii. W Polsce psychologiem można zostać po skończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku – psychologia. Psycholog może pracować w różnych obszarach, takich jak diagnostyka psychologiczna, interwencja kryzysowa, badania naukowe, edukacja, zarządzanie zasobami ludzkimi czy poradnictwo i konsultacje psychologiczne. Psychologia uprawiana w sposób akademicki bada procesy myślowe, emocje, zachowanie i interakcje społeczne. Celem tych badań jest zrozumienie ludzkiego umysłu oraz zachowania w różnych kontekstach. Psychologowie jako praktycy, mogą również w ramach uprawiania psychologii klinicznej, przeprowadzać ocenę psychologiczną, wykonywać diagnozy psychologiczne oraz dostarczać wsparcia emocjonalnego i świadczyć poradnictwo psychologiczne.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba, która posiada specjalistyczne wykształcenie i szkolenie w dziedzinie psychoterapii. Głównym celem psychoterapeutów jest pomaganie osobom zmagającym się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi lub zachowawczymi. Często psychoterapeuci są również psychologami, ale nie wszystkie osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty posiadają dyplom ukończenia studiów psychologicznych. Obecnie prawo w Polsce na osoby prowadzące działalność psychoterapeutyczną, nie nakłada takiego wymogu. Psychoterapeuci pracują z klientami, aby pomóc im zrozumieć i rozwiązać swoje trudności, rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie oraz osiągać pożądane cele życiowe. Psychoterapia może być prowadzona w różnych formach, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia psychodynamiczna, czy terapia Gestalt.

Czym różni się psycholog od psychoterapeuty?

Psycholog to osoba z psychologicznym wykształceniem, która może działać w różnych psychologicznych obszarach, a psychoterapeuta to specjalista, który zdobył dodatkowe wykształcenie w dziedzinie psychoterapii i skupia się na pomaganiu ludziom poprzez interwencje terapeutyczne. Psycholog może dostarczyć wsparcia i doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych, podczas gdy psychoterapeuta skupia się na dłuższym procesie terapeutycznym, który pomaga klientowi lepiej zrozumieć samego siebie oraz identyfikować i zmieniać negatywne mechanizmy wpływające na jakość życia. Rolą psychologa jest udzielanie wsparcia psychologicznego, przeprowadzanie diagnozy psychologicznej, wystawianie orzeczeń, prowadzenie działań psychoedukacyjnych oraz dostarczanie natychmiastowej pomocy przeprowadzając interwencje kryzysowe w przypadku kryzysów psychologicznych. Z kolei psychoterapeuta jest specjalistą przygotowanym do przeprowadzania terapii psychologicznej, mającej na celu leczenie problemów takich jak lęki, depresja, obniżony nastrój czy kryzysy psychiczne.

Twoja ocena