Narcyzm

Narcyzm to złożone i wielowymiarowe pojęcie, które ma swoje korzenie w mitologii greckiej. Narcyzm stanowi kluczowy koncept w psychologii i psychiatrii – jest często używany w odniesieniu do pewnych cech osobowości, zachowań oraz relacji interpersonalnych, które skupiają się na nadmiernym poziomie egoizmu, samouwielbieniu i braku empatii.

W rozważaniach o narcyzmie należy przypomnieć o jego poziomie mitologicznym. Mit o Narcyzie opowiada historię pięknego młodzieńca, który zakochał się w swoim odbiciu w tafli wody i stał się ofiarą własnej obsesyjnej miłości do własnego wizerunku. W psychologii, pojęcie narcyzmu ściśle związane jest z pracami Zygmunta Freuda, który jako pierwszy wprowadził je do słownika psychoanalizy. Współczesne rozumienie narcyzmu ewoluowało, ale istniejące elementy klasycznej koncepcji wciąż odnoszą się do pewnych cech i zachowań określanych jako narcystyczne.

Cechy narcyzmu

Jednym z kluczowych aspektów narcyzmu jest nadmierne skupienie na własnym Ja i potrzeba ciągłego otrzymywania podziwu oraz uznania. Osoby o wyraźnych cechach narcystycznych często przejawiają potrzebę bycia pochwalonym, zachwalanym, zauważonym i bycia ważnym. Wydają się być bardzo zainteresowane własnym sukcesem i wizerunkiem, często pragną być postrzegane jako wyjątkowe i doskonałe. To dążenie do doskonałości może być powiązane z wewnętrznym poczuciem niepewności lub niską samooceną, którą maskują poprzez prezentację pozornej pewności siebie.

Brak empatii i zdolności do zrozumienia uczuć innych jest kolejnym charakterystycznym elementem narcyzmu. Osoby narcystyczne mogą być skoncentrowane na swoich własnych potrzebach i pragnieniach, niezdolne do uchwycenia perspektywy innych. Relacje z innymi ludźmi często są jednostronne, a bliscy mogą odczuwać, że osoba narcystyczna wykorzystuje ich dla własnych korzyści.

Narcyzmu nie należy jednak postrzegać wyłącznie w jednoznacznych czarno-białych kategoriach. Istnieją różnice między zdrowym narcyzmem, a narcyzmem patologicznym. Zdrowy narcyzm oznacza pewien poziom pewności siebie i szacunku dla samego siebie, co jest ważne dla zdrowego funkcjonowania emocjonalnego. W przypadku narcyzmu patologicznego, nadmierna i niezrównoważona potrzeba podziwu może prowadzić do problemów w relacjach interpersonalnych i problemów w społecznym funkcjonowaniu.

Współczesne oblicze narcyzmu

Pojęcie narcyzmu jest powszechnie dyskutowane na przestrzeni ostatnich lat zwłaszcza w kontekście mediów społecznościowych. Niektórzy eksperci sugerują, że platformy społecznościowe mogą sprzyjać rozwojowi narcyzmu, ponieważ pozwalają użytkownikom na tworzenie wyidealizowanych wizerunków siebie oraz funkcjonowaniu niemal wyłącznie w kontekście zbierania pochwał i uznania w formie lajków i pozytywnych komentarzy.

Narcyzm jest pojęciem, które obejmuje szeroki zakres cech osobowościowych, zachowań interpersonalnych. Chociaż pewna dawka zdrowego narcyzmu może być korzystna dla indywidualnego rozwoju, nadmierny i patologiczny narcyzm może prowadzić do problemów w relacjach oraz funkcjonowaniu społecznym.

Ocena 4/5 - (1 głosów)