Piromania

piromania

Piromania to zaburzenie psychologiczne, które charakteryzuje się nawracającym impulsywnym podpalaniem. Osoby cierpiące na piromanię odczuwają silną potrzebę podpalania i często nie potrafią kontrolować swoich popędów. Podpalanie może przynosić im ulgę emocjonalną lub dawać poczucie kontroli nad sytuacją. Osoby z piromanią często podpalają bez określonego powodu lub celu i mogą odczuwać satysfakcję lub przyjemność z obserwacji płomieni. Zaburzenie to wymaga profesjonalnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej w celu zrozumienia i kontrolowania impulsów oraz unikania niebezpiecznych i szkodliwych działań.

Kluczowe cechy piromanii to:

Celowe podpalanie

Piromani celowo podpalają ogień lub wykonują czynności związane z podpalaniem, takie jak rozpalanie płomieni, podkładanie ognia lub działania mające na celu wywołanie pożaru. Podpalanie może dotyczyć mienia, budynków, lasów lub innych obiektów.

Wzorzec nawykowy

Piromania jest nawykowym zachowaniem, które powtarza się z pewnymi okresami wzmożenia i okresami mniejszej aktywności. Wzorzec ten może różnić się między osobami dotkniętymi tym zaburzeniem.

Nawracające, impulsywne podpalanie

Osoby z piromanią doświadczają silnych i nawracających impulsów do podpalania. Często odczuwają trudności w kontrolowaniu tych impulsów i niezdolność do oprzeć się pokusie podpalenia.

Przyjemność lub ulga emocjonalna

Często piromani odczuwają emocjonalną ulgę, przyjemność, pobudzenie lub zadowolenie, gdy podpalają ogień lub obserwują jego skutki. Akt podpalania może służyć jako sposób na wyrażenie wewnętrznego napięcia, złości, frustracji lub innych emocji. Obserwowanie płomieni i widzenie spalających się przedmiotów może przynosić im poczucie kontroli lub zadowolenia.

Brak motywu racjonalnego

W przypadku piromanii, podpalanie nie jest motywowane przez celowy lub racjonalny powód, tak jak w przypadku kradzieży czy zemsty. Podpalanie może wydawać się bezcelowe lub bez przyczyny, co odróżnia piromanię od innych form podpalania.

Znaczący stres lub cierpienie

Osoby z piromanią często doświadczają znacznego stresu, napięcia lub cierpienia przed podpaleniem. Podpalanie może być próbą złagodzenia tych negatywnych uczuć.

Brak motywacji finansowej

Piromania nie jest motywowana przez chęć zysku finansowego. Osoby cierpiące na piromanię nie podpalają dla zysku materialnego, ale raczej dla zaspokojenia wewnętrznej potrzeby lub emocji.

Diagnoza piromanii powinna być postawiona przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak psycholog lub psychiatra, na podstawie szczegółowej oceny objawów i zachowań danej osoby.

Twoja ocena

Przeniesienie

Przeniesienie jest jednym z pierwotnych mechanizmów obronnych. Jest centralnym punktem psychoterapii psychodynamicznej, reakcje przeniesieniowe występują bowiem u każdego pacjenta poddającego się psychoterapii. Czym jednak tak naprawdę jest przeniesienie? O przeniesieniu…

Dysocjacja

Dysocjacja odnosi się do procesu, w którym normalne zintegrowana świadomość (poczucie tożsamości, pamięć, percepcja) zostaje zakłócona. Osoby doświadczające dysocjacji mogą odczuwać rozluźnienia, oddzielenie lub utratę związku z własnym ciałem, myślami,…

Atrybucja zewnętrzna

Atrybucja zewnętrzna jest jednym z procesów będących w centrum zainteresowań psychologii społecznej. Odnosi się do procesu przypisywania przyczyn zachowań jednostki czynnikom zewnętrznym, takim jak sytuacja, warunki zewnętrzne, presja społeczna czy…