Perseweracja

perseweracja

Perseweracja to pojęcie używane w psychologii i neuropsychologii odnoszące się do powtarzania lub uporczywego trwania przy określonym działaniu, myśli, słowie lub temacie, mimo braku celowości lub sensowności tego powtarzania. Jest to rodzaj zakleszczenia poznawczego, w którym osoba utrzymuje się w jednym określonym zachowaniu lub wypowiedzi, niezdolna do przejścia do innych treści lub tematów.

Perseweracja może występować w różnych kontekstach i może mieć różne formy. Może przejawiać się jako powtarzanie tych samych słów, zwrotów lub fraz, wykonywanie tych samych ruchów lub czynności, skupianie się na jednej myśli lub temacie przez dłuższy czas.

Perseweracja może być związana z różnymi stanami psychologicznymi jak również towarzyszyć konkretnym zaburzeniom psychicznym, takim jak schizofrenia, katatonia, otępienie, upośledzenie umysłowe czy osobowość anankastyczna. Na przykład, u osób z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym perseweracja może dotyczyć powtarzania określonych myśli lub czynności, które są uciążliwe i trudne do kontrolowania. U osób z autyzmem perseweracja może objawiać się poprzez utrzymywanie się określonych ruchów ciała lub koncentracja na specyficznych zainteresowaniach czy tematach.

Perseweracja może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostki, utrudniając jej elastyczność poznawczą, zdolności adaptacyjne i przerzutność uwagi. Może także prowadzić do frustracji i trudności w komunikacji społecznej.

Twoja ocena

Etapy procesu terapeutycznego

Proces terapeutyczny można podzielić na kilka ogólnych etapów, które są często obecne w różnych podejściach terapeutycznych. Warto jednak zaznaczyć, że konkretne etapy mogą się różnić w zależności od modelu terapii…

Metafora

Metafora to figura retoryczna, która polega na przypisywaniu jednemu zjawisku, przedmiotowi lub pojęciu cech innego zjawiska, przedmiotu lub pojęcia w celu przekazania znaczenia w sposób bardziej obrazowy, ekspresyjny lub poetycki….

Stupor dysocjacyjny

Stupor dysocjacyjny jest rzadkim zaburzeniem dysocjacyjnym, które charakteryzuje się stanem utraty reaktywności i ruchu. Osoba dotknięta stuporem dysocjacyjnym może wydawać się nieobecna, wykazywać brak reakcji na bodźce zewnętrzne i być…