Zaburzenia kontroli impulsów

zaburzenia kontroli impulsów

Zaburzenia kontroli impulsów to grupa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się trudnościami w kontrolowaniu społecznie nieodpowiednich i impulsywnych zachowań. Osoby z tymi zaburzeniami mają trudności z hamowaniem natychmiastowych pragnień i popędów, co prowadzi do działania bez zastanowienia i nieprzemyślanych konsekwencji. Jest to ogólna kategoria, która obejmuje różne zaburzenia, takie jak kleptomania (popęd w kierunku kradzieży), piromania (popęd w kierunku podpalania) i trichotillomania (popęd wyrwania włosów).

Przykłady zaburzeń kontroli impulsów

Zaburzenia związane z odraczaniem gratyfikacji

Osoby z tym zaburzeniem mają trudności z odkładaniem natychmiastowych gratyfikacji na rzecz korzyści w przyszłości. Często podejmują impulsywne decyzje, które przynoszą krótkotrwałe korzyści kosztem długoterminowych celów.

Zaburzenia związane z uzależnieniem od hazardu

Osoby z tym zaburzeniem mają trudności w kontrolowaniu popędu do hazardu. Są uzależnione od hazardu i ryzykownych zachowań, które powodują poważne konsekwencje finansowe, emocjonalne i społeczne.

Zaburzenia związane z  napadowym objadaniem się

Polega na trudnościach w kontroli jedzenia i nadmiernym spożyciu pokarmu w krótkim czasie, często w wyniku impulsywnych napadów objadania się. Osoby z tym zaburzeniem mogą odczuwać wstręt do siebie i problemy zdrowotne związane z nadmierną wagą.

Zaburzenia w kontrolowaniu impulsywności

Jest to zaburzenie, w którym osoby mają trudności z kontrolą agresywnych i wybuchowych zachowań. Często reagują nadmiernie emocjonalnie w sytuacjach stresowych, wykazując agresję werbalną lub fizyczną.

Zaburzenia kontroli impulsów mogą wpływać negatywnie na życie codzienne, relacje społeczne, funkcjonowanie zawodowe i zdrowie psychiczne. Często wymagają interwencji terapeutycznej, takiej jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia grupowa lub farmakoterapia gdyż są realnymi chorobami psychicznymi, które wymagają wsparcia, leczenia i zrozumienia ze strony otoczenia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami mogą potrzebować profesjonalnej pomocy, aby rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie i odzyskać kontrolę nad swoimi impulsami i zachowaniami.

Twoja ocena