Zaburzenia dysocjacyjne

zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia dysocjacyjne są grupą zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się rozdzielaniem normalnie powiązanych aspektów świadomości, pamięci, tożsamości, percepcji lub kontroli nad działaniami. Osoby cierpiące na te zaburzenia mogą doświadczać poczucia oderwania od siebie, własnego ciała lub rzeczywistości. Mogą również mieć trudności w zapamiętywaniu ważnych informacji z wydarzeń lub utrzymywaniu spójnej tożsamości.

Najbardziej znane zaburzenie dysocjacyjne to dysocjacyjne zaburzenia osobowości (dawniej znane jako osobowość wieloraka), które charakteryzuje się występowaniem dwóch lub więcej odrębnych tożsamości lub stanów świadomości, które naprzemiennie przejmują kontrolę nad ciałem. Osoby z tym zaburzeniem mogą doświadczać utraty pamięci lub informacji związanych z różnymi tożsamościami.

Inne rodzaje zaburzeń dysocjacyjnych obejmują amnezję, podczas której osoba doświadcza nagłej utraty pamięci na temat własnej tożsamości lub ważnych informacji życiowych, oraz zaburzenie dysocjacyjne nagłego upośledzenia czucia i ruchu, w którym osoba doświadcza nagłego ograniczenia ruchu lub paraliżu bez wyraźnej przyczyny organicznej.

Przyczyny zaburzeń dysocjacyjnych nie są w pełni zrozumiane, ale wiąże się je często z traumatycznymi przeżyciami, takimi jak przemoc fizyczna, seksualna lub emocjonalna w dzieciństwie. Osoby z tymi zaburzeniami często mają trudności w funkcjonowaniu codziennym i wymagają wsparcia terapeutycznego.

Twoja ocena