Wywiad psychologiczny

Wywiad psychologiczny to proces, w którym psycholog przeprowadza szczegółową rozmowę z klientem w celu zebrania informacji na temat historii jego życia, doświadczeń, funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, sposobu myślenia, zachowań oraz innych istotnych czynników wpływających na jego zdrowie psychiczne.

Wywiad psychologiczny ma na celu uzyskanie kompleksowego obrazu psychologicznego klienta i zrozumienie różnych aspektów jego życia. Psycholog zadaje pytania dotyczące takich obszarów jak:

Historia życia

Ten etap jest wprowadzeniem w celu poznania danych osobowych klienta, informacji o rodzinie, dzieciństwie, edukacji, zatrudnieniu, związkach i innych istotnych aspektach życia klienta.

Obecne problemy

Omówienie konkretnych problemów, z którymi klient zgłasza się na sesję, jak również identyfikacja objawów, które może doświadczać.

Historia zdrowia psychicznego

Przebieg i ewentualne wcześniejsze diagnozy lub leczenie problemów zdrowia psychicznego.

Funkcjonowanie społeczne

Relacje interpersonalne, wsparcie społeczne, trudności w relacjach, samotność, konflikty rodzinne czy trudności w pracy lub szkole.

Myśli i emocje

Pytania dotyczące myśli, uczuć i emocji, takich jak lęki, depresja, stany nastroju, myśli samobójcze, obawy czy inne ważne aspekty psychologiczne.

Zachowania

Omówienie zachowań klienta, nawyków, uzależnień, problemów związanych z kontrolą impulsów, stylu życia i innych czynników wpływających na codzienne funkcjonowanie.

Traumy i stres

Zapytania o doświadczenia traumatyczne, stresujące wydarzenia czy sytuacje, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne klienta.

Cele terapeutyczne

Określenie celów, oczekiwań i potrzeb klienta w kontekście terapii lub interwencji psychologicznej.

Przebieg wywiadu psychologicznego może się różnić w zależności od specjalizacji psychologa i celu spotkania. Często wywiad jest uzupełniany o różne narzędzia oceny, takie jak kwestionariusze, skale oceny czy testy psychologiczne, które pomagają uzyskać bardziej obiektywne dane.

Wywiad psychologiczny jest kluczowym etapem w procesie oceny psychologicznej i planowaniu interwencji terapeutycznej. Ważne jest, aby klient był szczery i otwarty w udzielaniu odpowiedzi, a psycholog zapewniał wsparcie, empatię i zaufanie, tworząc atmosferę sprzyjającą szczerej rozmowie i zrozumieniu klienta.

Wywiad psychologiczny pomaga psychologowi zrozumieć klienta w kontekście jego unikalnej historii, sił, trudności i potrzeb, co umożliwia opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego dopasowanego do konkretnych potrzeb i celów klienta.

Twoja ocena