zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy to różnego rodzaju trudności lub nieprawidłowości w procesie rozumienia lub poslugiwania się mową. Mogą mieć różne przyczyny i manifestować się na różne sposoby. Poniżej znajduje się omówienie kilku rodzajów zaburzeń mowy:

Afazja

Jest to zaburzenie wynikające z uszkodzenia mózgu, które wpływa na zdolność rozumienia, przetwarzania i wyrażania języka. Afazja może objawiać się trudnościami w mówieniu, rozumieniu, czytaniu lub pisaniu.

Dyzartria

Jest to zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia układu nerwowego, który kontroluje mięśnie odpowiedzialne za artykulację. Osoby z dyzartrią mogą mieć trudności z wyraźnym i płynnym wymawianiem dźwięków, co może prowadzić do niezrozumiałości mowy.

Zaburzenia artykulacji

Objawiają się trudnościami w prawidłowym wymawianiu dźwięków mowy. Osoba może pomijać, zastępować lub zniekształcać dźwięki, co prowadzi do niezrozumiałości mowy.

Jąkanie

Jąkanie jest zaburzeniem płynności mowy, które charakteryzuje się powtarzaniem dźwięków, sylab, wyrazów lub blokowaniem w trakcie mówienia. Może to prowadzić do trudności w komunikacji i wpływać na pewność siebie osoby jąkającej się.

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Dotyczą dzieci, które mają trudności w osiągnięciu odpowiednich umiejętności mowy w oczekiwanym wieku rozwojowym. Mogą mieć opóźniony rozwój mowy, trudności w składaniu pełnych zdań, rozumieniu poleceń lub wyrażaniu swoich myśli.

Twoja ocena