Tu i teraz

tu i teraz

Wyrażenie tu i teraz odnosi się do skupienia uwagi na obecnym momencie i aktualnej sytuacji. Oznacza to koncentrację na teraźniejszości i świadome doświadczanie tego, co się dzieje w danym momencie, zamiast zaprzątania umysłu przeszłością lub przyszłością.

Koncepcja tu i teraz jest głęboko zakorzeniona w praktykach mindfulness (medytacja uważności) i medytacji, które zachęcają do skupienia się na obecnym momencie, przyjmowania go bez osądzania i rozmyślania oraz akceptowania go bez negatywnych reakcji emocjonalnych.

Praktyka tu i teraz ma na celu zwiększenie świadomości, obniżenie poziomu stresu i lęku oraz zwiększenie poczucia spokoju i szczęścia. Poprzez skupienie się na tym, co się dzieje w danym momencie, możemy bardziej docenić życie, zauważać piękno otaczającego nas świata i lepiej zrozumieć samych siebie.

W życiu codziennym tu i teraz może oznaczać skupienie się na bieżącym zadaniu, angażowanie się w rozmowę z pełnym uwagą, obserwowanie i docenianie otaczającego nas środowiska naturalnego lub społecznego oraz zanurzenie się w chwilach radości, które przynosi nam obecny moment.

Praktykowanie tu i teraz może przynieść wiele korzyści dla naszego samopoczucia i relacji z innymi. Pomaga nam być bardziej obecni i świadomymi w naszym własnym życiu, co prowadzi do większej harmonii, zadowolenia i głębszych relacji z innymi ludźmi.

Ocena 4/5 - (1 głosów)