animus

Animus to termin związany z psychologią analityczną opracowaną przez  Junga. W kontekście psychologicznym, animus odnosi się do męskiej energii i aspektu psychiki u kobiet. Jest ona przeciwieństwem animy, która reprezentuje żeńską energię i aspekt psychiki u mężczyzn.

Według Janga, animus jest częścią nieświadomego umysłu kobiety, która reprezentuje archetyp męskości. Może on wpływać na myśli, uczucia, postawy i zachowania kobiety. Animus ma potencjał do zarówno twórczych, jak i destrukcyjnych manifestacji w psychice kobiety.

Wewnątrz kobiety animus może wyrażać się jako wewnętrzny głos, przekonania, ideały, obrazy czy symbole, które reprezentują męską energię i wartości. Może być postrzegany jako jej wewnętrzny partner, z którym relacja ma dla kobiety duże znaczenie dla jej samopoznania i rozwoju.

Istotne jest, aby kobieta rozwijała zdrową relację z animusem poprzez integrację męskiego aspektu w swojej osobowości. Integracja animusa polega na świadomym rozpoznawaniu i akceptowaniu jego wpływu, a także na wypracowaniu harmonii między męskimi i żeńskimi aspektami swojej psychiki.

W praktyce psychoterapeutycznej, praca nad animusem może polegać na eksplorowaniu nieświadomych projekcji, wzorców myślowych i emocjonalnych powiązanych z męskością oraz na rozwijaniu równowagi i zdrowej integracji tych aspektów w życiu kobiety.

Warto zaznaczyć, że animus to pojęcie specyficzne dla psychologii analitycznej i nie jest powszechnie używane w innych nurtach psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Twoja ocena